Mekaaninen- / sähkölaite – räjähdysvaarallisessa tilassa -koulutus

Ajankohta 20.11.2017
Kesto 1 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat vaatimukset ovat uudistumassa ja vaatimukset koskevat kaikkia ATEX-tiloissa käytettäviä laitteita ja asennuksia. Uuden ATEX-laitedirektiivin kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan alkusyksystä 2016. Myös tär-keimmät Ex-tilojen sähköasennuksia koskevat standardit SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 ovat uudistumassa ja ilmestyvät myös alkusyksyn 2016 aikana. Millaisia muutoksia uudet vaatimukset asettavat ATEX-tilojen ja –laitteiden turvallisuudelle? Mitä asioita ATEX-turvallisuuteen liittyy mekaanisten ja sähkölaitteiden näkökulmasta? Kuinka huollon ja kunnossapidon keinoin voidaan varmistaa ATEX-turvallisuus? Koulutuksessa tarkastellaan ATEX-turvallisuutta ja sen varmistamista erityisesti ko-konaisuutena huomioiden usein unohdetut mekaaniset laitteet ja niille asetetut vaa-timukset. ATEX-turvallisuuteen liittyy olennaisena osana myös tiloissa työskentelevien henkilöiden osaaminen ja sen varmistaminen. Millä keinoin ihmisen ATEX-turvallisuutta voidaan kehittää?

Kenelle koulutus sopii?

ATEX-tilojen haltijat, toiminnanharjoittajat, työnantajat Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö Laitetoimittajat, suunnittelijat, loppukäyttäjät Kaikki ATEX-tiloissa eri työtehtävissä työskentelevät henkilöt

Koulutuksen sisältö

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 09.00 Päivän avaus, Asko Hakamäki 09.10 ATEX –direktiivit, lainsäädäntö, räjähdyssuojusasiakirja, osaamisvaatimukset Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta Tarkastus 10.00 Mitä ATEX on, tietopaketti mekaanisen kunnossapidon näkökulmasta - mekaanisiin laitteisiin liittyvät standardit - ATEX-tiloissa tapahtuva kunnossapito – huomioita laitteista ja henkilöturvallisuudesta Riku Vuorinen tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy 11.00 Huollon vaatimukset - koulutustaso - kunnossapito-ohjelmat - työlupakäytännöt Jari Välilä, kunnossapitopäällikkö, Borealis Polymers Oy 12.00 Lounas 13.00 Korjaus - korjaus - muutostyöt - tarkastukset - dokumentointi Ralf Liljestrand, laatupäällikkö, Metso Flow Control 14.00 Kahvi 14.30 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito - Käyttöönottotarkastukset - Muut lakisääteiset tarkastukset - Haltijan tekemät kunnossapitotarkastukset Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta Tarkastus 15.15 Case: ATEX ja Pölynpoistolaitteet ja järjestelmät - Tilaluokitus - varusteet - räjähdyssuojaus ja räjähdyksen leviämisen esto Markku Juntunen, myyntipäällikkö, Dustec Oy 16.00 Loppukeskustelu, mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen 16.15 Päivä päättyy

Hinta

615,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Jari Välilä, kunnossapitopäällikkö, Borealis Polymers Oy Riku Vuorinen tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy Asko Hakamäki, tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta Tarkastus Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta Tarkastus Ralf Liljestrand, laatupäällikkö, Metso Flow Control Markku Juntunen, myyntipäällikkö, Dustec Oy

Kysy lisätietoja

Kristina Grönroos, koulutuskoordinaattori p. 050 443 5066 traning.finland@inspecta.com

Ilmoittaudu