Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuus - laatupäällikön oppimispolku (5 pv) 28.8. - 18.12.2018

Ajankohta 28.8.2018 - 18.12.2018
Kesto 5 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet. Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen. Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä viisi lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Koulutuksen osakokonaisuudet ovat: 1) Uudet ISO 2015:2018 vaatimukset selkokielellä (1 pvä) 2) Hallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001- hengessä (2 pvä) ja 3) Tehokas sisäinen auditointi (2 pvä). Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee: - standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet - organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle - tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä. Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

Kenelle koulutus sopii?

Henkilöille, jotka haluavat johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi.

Koulutuksen sisältö

Uudet ISO 9001:2015 -vaatimukset selkokielellä (1 pvä) Aika: 28.8.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa Luennoija: Tiia Tuomi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen. Ohjelma: (1 pvä) 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä • Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset muutokset • Annex SL ja sen merkitys 9.30 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä 4 Organisaation toimintaympäristö 5 Johtajuus 6 Laatujärjestelmän suunnittelu 7 Tukitoiminnot 12.00 Lounas 13.00 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä 8 Toiminta 14.00 Kahvi 14.15 SFS-EN ISO 9001:2015 laatustandardi selkokielellä 9 Suorituskyvyn arviointi 10 Parantaminen 15.30 Loppukeskustelu ~16.00 Päivä päättyy Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ISO 9001 -hengessä (2-3 pvä) Aika: 18.9. ja 25.10.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa Luennoija: pääarvioija Tuulikki Lammi, Kiwa Inspecta Koulutuksessa opitaan ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteet, asiakkaiden ja sidosryhmien rooli järjestelmän tavoitteissa, sisällössä, prosesseissa, resursseissa ja palautteiden hankinnassa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää etukäteistehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja välitehtävän. Ennakkotehtävänä on oman organisaation nykytilan kartoittaminen. Välitehtävänä on laadunhallintajärjestelmän projektisuunnitelman laatiminen ja prosessien tunnistaminen. Ohjelma: (2 pvä) 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Kertausta: - mitä laatu on? - mikä on laadunhallintajärjestelmä? - voiko laatua ohjata? 10.00 ISO 9001: - esittely - vaatimusten avaus 11.00 Prosessioppia: - prosessien tunnistaminen - määrittäminen - kuvaaminen - mittarointi - seuranta 12.00 Lounas 13.00 Laadunhallintajärjestelmän rakenne: - asiakirjat - tallenteet - laatukäsikirja ja sen sisällysluettelo 14.30 Kahvi 15.00 Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen - projektin organisointi - eteneminen askel askeleelta 16.00 Välitehtävän antaminen 16.30 Päivä päättyy VÄLITEHTÄVÄ KOULUTUSPÄIVIEN VÄLISSÄ Ohjelma: (3 pvä) 8.45 Kahvi 9.00 Välitehtävien purku 11.00 Käytännön ohjeita - ISO 9001 alueille 5-7 - projektin läpiviemiseen 12.00 Lounas 13.00 Käsittely ja analysointi - analysointi - käsittely kokouksissa - toimenpiteiden toteutus 14.00 Johdon katselmukset 14.30 Kahvi 15.00 Sisäiset auditoinnit 16.00 Jatko-ohjeet 16.30 Päivä päättyy Tehokas sisäinen arviointi -koulutus (4-5 pvä) Aika: 28.11. ja 18.12.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa Luennoija: Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta Koulutuksessa: - saat perusvalmiudet arviointiin - syvennät ja tehostat arvioinnin toteutusta - opit tulkitsemaan ISO 9001:n ja ISO 14001:n merkityksen sisäisen arvioijan kannalta - ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta Koulutus sisältää pienimuotoisen ennakkotyön. Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa. Ohjelma: (4 pvä) 8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti 10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista 10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus - organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi - arvioinnin vuosisuunnittelu - toiminnon "tila ja tärkeys" - prosessien arviointi - arviointikohteiden valinta - mitä haluan saada esille arvioinnissa? - laadinko kysymyslistan? - miten havainnot kirjataan ja raportoidaan? 12.00 Lounas 13.00 Strategia, tavoitteet ja arviointi - sisäinen arviointi on koulutuksen väline - sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa - miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat? - arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota. 14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Arviointitekniikka 15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto 16.00 Päivä päättyy PÄIVIEN VÄLISSÄ VÄLITEHTÄVÄNÄ ON HARJOITUSARVIOINTI OMASSA ORGANISAATIOSSA. Ohjelma: (5 pvä) 8.45 Aamukahvi 9.00 Välityön läpikäynti 10:15 Kertausta ja yleistä arvioinnista 11.00 Korjaavat toimenpiteet 12.00 Lounas 13.00 Johdon katselmus 14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani? 15.45 Yhteenveto 16.00 Päivä päättyy

Hinta

2205,00 EUR + ALV 24 %

- Laskutamme jokaisen koulutuskokonaisuuden osan erikseen viikkoa ennen koulutusta. - Hinta pitää sisällään koulutuksen, ennakko- ja välitehtävät, koulutusmateriaalin sekä ohjelmassa mainitut kahvi- ja ruokatarjoilut. - Jos olet jo aiemmin käynyt standardikoulutuksen ja haluat mukaan ”Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuus - laatupäällikön oppimispolku”, koulutukseen, niin saat 2-4 koulutuspäivät 15 % alennuksella normaalihinnasta. Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriin.

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Tiia Tuomi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta

Tutustu sertifiointi polkuun lisää blogikirjoituksessa "Polku johtamisjärjestelmän sertifiointiin"!

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu