Polku sertifiointiin -koulutuskokonaisuus - laatupäällikön oppimispolku (ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästä) (4 pv)

Ajankohta 7.9.2018 - 18.12.2018
Kesto 4 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksen tavoite: Polku sertifiointiin - koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentamiseksi. Koulutuksen päämääränä on saavuttaa sertifiointiin tarvittavat valmiudet. Oppimispolkuun on koottu Kiwa Inspectan tehokkaat ja erinomaista palautetta saaneet johtamisjärjestelmäkoulutukset tiiviiksi paketiksi. Koulutukset on aikataulutettu realistisesti siten, että järjestelmän rakentaminen sertifiointikuntoon on mahdollista kokonaisuuden jälkeen. Koulutuskokonaisuus pitää sisällään yhteensä neljä lähiopetuspäivää. Kahden päivän osakokonaisuuksien välillä tehdään välitehtäviä, jotka syventävät opittua ja niiden tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Koulutuksen osakokonaisuudet ovat: 1) Uudet ISO 14001:2015 vaatimukset selkokielellä (1 pvä) 2) Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 rakentaminen (1 pvä) ja 3) Tehokas sisäinen auditointi (2 pvä). Valmennuksen jälkeen osallistuja hallitsee - standardin vaatimustenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen perusteet - organisaation johtamisjärjestelmän itsenäisen kehittämisen standardin vaatimusten mukaiselle tasolle - tehokkaat sisäisen auditoinnin periaatteet ja menettelytavat, jotka ovat yrityksen toiminnan jatkuvan parantamisen sekä sertifikaatin saamisen ja ylläpidon keskeisiä kysymyksiä. Koulutuskokonaisuuden ja sitä seuranneen organisaation itsenäisen johtamisjärjestelmän kehittämisen jälkeen, kokonaisuutta voidaan täydentää organisaatiokohtaisella kuiluanalyysillä. Analyysi testaa organisaation valmiudet ennen mahdollista sertifiointiarviointia.

Kenelle koulutus sopii?

Polku sertifiointiin - koulutuskokonaisuus on suunnattu organisaatiolle, joka haluaa johdonmukaisen ja kattavan valmennuksen ISO 14001 -hallintajärjestelmän rakentamiseksi.

Koulutuksen sisältö

UUDET ISO 14001:2015 -VAATIMUKSET SELKOKIELELLÄ (1. pvä) Aika: 7.9.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Luennoija: Tiia Tuomi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Koulutuksen tavoite: Osallistuja ymmärtää ympäristöjärjestelmän kokonaisuuden, sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa. Koulutuksen sisältö: Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen. Ohjelma: 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 ISO 14001 standardin muutokset • Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset muutokset • Annex SL ja sen merkitys 9.30 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä 4 Organisaation toimintaympäristö 5 Johtajuus 6 Suunnittelu 12.00 Lounas 13.00 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä 7 Tukitoiminnot 8 Toiminta 14.00 Kahvi 14.20 ISO 14001 ympäristöstandardi selkokielellä 9 Suorituskyvyn arviointi 10 Parantaminen 15.00 Loppukeskustelu 15.30 Päivä päättyy YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN ISO 14001 RAKENTAMINEN (2. pvä) Aika: 27.11.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Luennoija: Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Ohjelma: 8.30 llmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus, ohjelma ja tavoitteet 9.10 Millaista kilpailuetua ISO 14001 antaa organisaatiolle? - miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja? - miten sitouttaa johto ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ? - miten perustella ympäristöjohtamisen tarve omalle henkilöstölle? 10.30 Mistä vaiheista ISO 14001 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu? - mitä selvityksiä rakentamisvaiheessa on hyödyllistä tehdä - mitä ovat projektin päävaiheet - ympäristöstandardin keskeiset vaatimukset ja merkitys organisaation näkökulmasta - integroidut johtamisjärjestelmät, mitä pitää ottaa huomioon - kokemuksia ja näkemyksiä kehityspanosten suuntaamisesta rakentamisvaiheessa - ISO 14001 –sertifiointivalmiuden itsearviointi 12.00 Lounas 12.45 Keskeisten vaiheiden soveltamisharjoituksia - ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi - päämäärien, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tekeminen - lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistaminen, ylläpito ja täyttymisen arviointi - normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta, mitä ohjeistusta tarvitaan - miten edistää henkilöstön ympäristöosaamista - ympäristömittarien rakentaminen ja käyttö johtamisessa - ympäristöjärjestelmä toimivuuden sisäinen arviointi 14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Edellinen aihe jatkuu… - tiivistelmä rakentamisvaiheista ja niiden sisällöstä - projektisuunnitelma: päävaiheet oman organisaation näkökulmasta 16.00 Päätösyhteenveto TEHOKAS SISÄINEN ARVIOINTI -KOULUTUS (3.-4. pvä) Aika: 28.11. ja 18.12.2018 Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Luennoija: Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta Ohjelma: (3. pvä) 8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti 10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista 10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus - organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi - arvioinnin vuosisuunnittelu - toiminnon "tila ja tärkeys" - prosessien arviointi - arviointikohteiden valinta - mitä haluan saada esille arvioinnissa? - laadinko kysymyslistan? - miten havainnot kirjataan ja raportoidaan? 12.00 Lounas 13.00 Strategia, tavoitteet ja arviointi - sisäinen arviointi on koulutuksen väline - sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa - miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat? - arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota. 14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Arviointitekniikka 15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto 16.00 Päivä päättyy PÄIVIEN VÄLISSÄ VÄLITEHTÄVÄNÄ ON HARJOITUSARVIOINTI OMASSA ORGANISAATIOSSA. Ohjelma: (4. pvä) 8.45 Aamukahvi 9.00 Välityön läpikäynti 10.15 Kertausta ja yleistä arvioinnista 11.00 Korjaavat toimenpiteet 12.00 Lounas 13.00 Johdon katselmus 14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani? 15.45 Yhteenveto 16.00 Päivä päättyy

Hinta

1795,00 EUR + ALV 24 %

Laskutamme jokaisen koulutuskokonaisuuden osan erikseen viikkoa ennen koulutusta. Hinta pitää sisällään koulutuksen, ennakko- ja välitehtävät, koulutusmateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. (Jos olet jo aiemmin käynyt standardikoulutuksen ja haluat mukaan Polku sertifiointiin – koulutuskokonaisuuteen, saat 2-4 koulutuspäivät 15 % alennuksella normaalihinnasta. Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriin.)

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Tiia Tuomi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu