Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Ajankohta 23.10.2018 - 24.10.2018
Aika 08:30
Kesto 2 pvää
Sijainti Oulu

Ilmoittaudu

Esittely

Uudistettu koulutusohjelma! Inspectan 2-päiväinen koulutus ”Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus” on vakiinnuttanut paikkansa ATEX-koulutusten johtavana lippulaivana Suomessa. Vuoden 2017 alussa on koulutuksen ohjelma ja sisältö uudistettu vastaamaan niin ikään uudistuneiden lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia. Koulutuksen rakenne ja aiheet on koottu aiheittain ja teemoittain helposti omaksuttavaan muotoon luopuen perinteisestä standardimaisuudesta. Koulutuksen rakenne ja sisältö: Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen 2-päiväinen toteutus mahdollistaa asioiden laajan ja kattavan mutta paikoin myös erittäin yksityiskohtaisen käsittelyn ja lähestymistavan. Koulutuksen alussa käydään läpi ATEX-tilojen, tilaluokitusten ja tiloissa käytettävien laitteiden vaatimuksia. Nämä perusteet muodostavat pohjan niin sähkö- kuin mekaanistenkin laitteiden suunnittelulle, asentamiselle, käytölle, huollolle, tarkastamiselle ja kunnossapidolle. Koulutuksen pääpaino on standardien SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 sisällöissä ja vaatimusten käytäntöön soveltamisessa. Osaamisvaatimusten täyttäminen: Koulutus sopii erinomaisesti osaksi työnantajalta vaadittua velvoitetta työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. Koulutus täyttää esimerkiksi Valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003) liitteen 2 ja standardin SFS-EN 60079-14 (2015) velvoittavan liitteen A vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta. Pätevyyskortti, todistus ja rekisteröinti: Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytyn läpäisyn perusteella osallistujille myönnetään koulutustodistuksen lisäksi erityinen Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyys -kortti. Kortti on voimassa 5 vuotta ja toimii erinomaisena ja käytännöllisenä apuvälineenä henkilön osaamisen ja perehtyneisyyden osoittamisessa. Uutuutena on vuoden 2017 kevään aikana käyttöön otettava julkinen Inspectan sivuilla ylläpidettävä rekisteri hyväksytyistä koulutuksen läpäisseistä henkilöistä. 1.1.2017 jälkeen hyväksytysti koulutuksen ja kokeen läpäisseiden henkilöiden tiedot siirtyvät automaattisesti rekisteriin, ellei henkilö halua tätä erikseen kieltää. Rekisteröinti sisältyy koulutukseen hintaan, eikä siitä veloiteta erikseen mitään vuosi- tai rekisteröintimaksuja. Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

Kenelle koulutus sopii?

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen sekä automaa-tiojärjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt, kuten: - tilojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt - suunnittelijat, urakoitsijat ja asentajat - sähkölaitteistojen kunnossapitohenkilöstö - Ex-laitteiden valmistajat ja maahantuojat

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ: 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Koulutuksen avaus 09.10 ATEX -direktiivit ja muut säädökset räjähdysvaarallisiin tiloihin •Direktiivit, lainsäädäntö ja asetukset •Sähköalan yleiset pätevyysvaatimukset •Työskentely Ex-tiloissa ja työlupakäytäntö 10.10 Tauko 10.20 Tilaluokitukset •Kaasuräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-1 •Käsikirja SFS 59 •Pölyräjähdysvaaralliset tilat SFS-EN 60079-10-2 11.20 Tauko 11.30 Räjähdyssuojattujen laitteiden rakenteet ja valinta eri tilaluokkiin •Kaasuräjähdysvaaralliset tilat •Pölyräjähdysvaaralliset tilat •Mekaaniset laitteet •Laitteiden merkinnät 12.15 Lounas 13.00 SFS-EN 60079-14 Ex-tilojen sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen •Laitteiden vaatimuksenmukaisuus •Tarvittavat asiakirjat ja dokumentit •Kaapeliläpiviennit ja sulkutulpat •Optisen ja muun säteilyn vaatimukset 14.00 Tauko 14.10 Sähkönsyöttöjärjestelmät ja potentiaalintasaus •Sähkönsyöttöjärjestelmien vaatimuksia •Vaarallisen kipinöinnin estäminen •Potentiaalintasaus ja maadoitukset •Staattisen sähkön huomioiminen 15.00 Kahvitauko 15.15 Exi-virtapiirien toteuttaminen •Toimintaperiaatteet, luonnostaan vaaraton rakenne •Laitevalinta ja sähköisten parametrien yhteensovittaminen •Exi-piirien kaapelointi ja maadoitus •Erottaminen muista piireistä •Piirien varmentaminen ja järjestelmäkuvaukset •Esimerkkejä Exi-piirien toteuttamisesta 16.15 1. koulutuspäivä päättyy 2. PÄIVÄ: 08.00 Aamukahvit 08.30 Rakennus- ja prosessisähköistys •Kaapelointi ja johtojärjestelmät •Ulkoisten olosuhteiden huomioiminen •Johtimien kytkeminen ja liitokset •Esimerkkejä eri järjestelmien toteutuksesta 09.30 Tauko 09.45 Moottoreiden sähköinen suojaus eri Ex-rakenteille •Ex-moottoreiden asennusvaatimuksia •Ylikuormitussuojauksen toteuttaminen •Taajuusmuuttaja- ja pehmokäytöt •Moottorikäyttöjen väyläohjaus 10.45 Tauko 11.00 Sähkölämmitys ja saattolämmitysasennukset •Lämmityslaitteiden suojaus •Lämpötilan valvonnan toteuttaminen •Lämmityskaapeleiden käytössä huomioitavaa •Saattolämmitysasennukset SFS-EN 60079-30-2 •Mitoitus ja asentaminen, lämpötilan hallinta •Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset 11.45 Lounas 12.45 Ex-tilojen tarkastukset ja kunnossapito SFS-EN 60079-17 •Lakisääteiset tarkastukset •Käyttöönottotarkastukset •Kunnossapitotarkastukset •Laitteiden/asennusten huolto ja kunnossapito •Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus SFS-EN 60079-19 13.45 Tauko 14.00 Kirjallinen koe koulutuksen sisällöstä 14.50 Kahvi 15.00 Koekysymysten läpikäynti Loppukeskustelu ja koulutuksen päättäminen

Hinta

1180,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Radisson Blu Oulu
Hallituskatu 1

90100 Oulu

Kouluttaja

Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

p. 010 521 600 training.finland@inspecta.com

Ilmoittaudu