Relesuojauksen peruskurssi (6/10/20kV)

Ajankohta 16.10.2018 - 17.10.2018
Kesto 2 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Relesuojauksen peruskurssi on tarkoitettu kaikille suurjännitesähkönjakeluverkkojen (6/10/20 kV) kanssa työskenteleville henkilöille perustietojen hankkimiseksi. Peruskurssin ohjelma on uudistettu perusteellisesti 2016 ja samalla peruskurssi laajeni kaksipäiväiseksi. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä, aikaisempaa tietämystä keskijänniteverkkojen relesuojauksesta mutta sähkönjakelutekniikan perusasioiden osaaminen helpottaa koulutuksessa käsiteltävien asioiden omaksumista. Relesuojauksen peruskurssilla käydään läpi relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet ja perusperiaatteet, jakeluverkkojen eri osien suojaustavat ja -mahdollisuudet sekä tiedonsiirron ja kommunikaation hyödyntäminen suurjännitesähköverkkojen valvonnassa, operoinnissa ja vikojen paikannuksessa. Peruskurssilla käsiteltävät asiat muodostavat pohjan niin sähköverkkoyhtiöiden (sähkölaitokset) kuin teollisuudenkin jakeluverkkojen tarpeisiin. Relesuojauksen peruskurssin luennoitsijoilla on pitkä ja laaja kokemus erilaisten sähkönjakeluverkkojen suojauksista ja sovelluksista. Koulutuksessa käsitellään aiheita monipuolisesti käytännön esimerkkien avulla. Relesuojauksen peruskurssin jälkeen on mahdollista jatkaa aihealueen opiskelua kahden kohdennetun jatkokurssin aiheilla. Kaksipäiväinen Teollisuuden suurjänniteverkkojen relesuojaus -koulutus on suunnattu teollisuusympäristöön ja teollisuuslaitoksen sisäisen jakeluverkon tarpeisiin. Relesuojauksen jatkokurssi sähkölaitoksille -koulutus on myös kaksipäiväinen keskittyen puolestaan jakeluverkkoyhtiöiden sähkönsiirtoverkkojen tarpeisiin.

Tavoite

Relesuojauksen peruskurssista saat perustietoa keskijänniteverkon suojauksesta. Luennoijat käyvät koulutuksessa lävitse esimerkkejä relesuojausten toteutuksista.

Kenelle koulutus sopii?

Kurssi on tarkoitettu sähkö- ja teollisuuslaitosten sähköalan ammattilaisille, suunnittelijoille, konsulteille, asennuksen valvojille ja urakoitsijoille. Sähkö- ja teollisuuslaitosten sähköalan ammattilaiset -suunnittelijat - konsultit - asennuksen valvojat - urakoitsijat

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ: (muutokset ohjelmassa mahdollisia) 08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Relesuojauksen toteutuksen eri vaiheet - sähkönjakeluverkot Suomessa - viranomaismääräykset ja -ohjeet - suojauksen suunnittelu - suojareleiden hankinta - käyttöönotto - suojauksen toiminnan seuraaminen Mika Loukkalahti, Helen Sähköverkko Oy 10.00 Tauko 10.15 Edellinen aihe jatkuu… 11.30 Lounas 12.30 Relesuojauksen perusperiaatteet - relesuojauksen yleiset periaatteet - käytettävät suojareletyypit - oikosulku- ja ylivirtasuojauksen yleiset periaatteet - maasulkusuojauksen yleiset periaatteet - konesuojauksen yleiset periaatteet - johto- ja kaapelisuojauksen yleiset periaatteet - apusähköjärjestelmät - ohjelmointityökalut ja niiden käyttö Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio 14.00 Kahvi 14.15 Edellinen aihe jatkuu.. 15.00 Valokaarisuojaus - valokaarisuojauksen hyödyt - järjestelmän suunnittelukriteereitä - käytettävät laitteet ja järjestelmät Juha Hirsimäki, Schneider Electric - Vamp tuotesarja 16.30 Päivä päättyy 2. PÄIVÄ: 08.30 Päämuuntajan suojaus - yleiset periaatteet - erovirta- ja ylikuormitussuojaus - virtamuuntajavaatimukset suojaukselle Veikko Lehesvuo, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio 09.15 Tauko 09.30 Edellinen aihe jatkuu… 10.30 Häiriötallenneominaisuuksien käyttö ja hyödyntäminen - yleiset periaatteet tallentimen käytöstä - tallenteiden tulkinta Juha Hirsimäki, Schneider Electric - Vamp tuotesarja 11.30 Lounas 12.30 Oikosulku- ja linjasuojaus - suuntaamaton ja suunnattu oikosulkusuojaus - linjan erovirtasuojaus - virtamuuntajan toiminta ja virtamuuntajavaatimukset - suojausreleen mittausperiaatteet Veikko Lehesvuo, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio 14.00 Kahvi 14.15 Käytönvalvonta- ja tukijärjestelmät - yleiset periaatteet - vianpaikannus, tietojen hyödyntäminen - yhteydet asemille ja kytkennöille Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio Sähköasemakommunikaatio - yleiset periaatteet - käytettävät teknologiat ja protokollat - IEC61850 - käytönvalvonta- ja tuki, yleiset periaatteet - jne. Timo Vedenjuoksu, ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio 15.30 Päivä päättyy

Hinta

1095,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Timo Vedenjuoksu, myyntipäällikkö, ABB Oy Medium Voltage Products Mika Loukkalahti, järjestelmäpäällikkö, Helen Sähköverkko Oy Veikko Lehesvuo, ABB Oy Medium Voltage Products Juha Hirsimäki, tuotepäällikkö, Schneider Electric - Vamp tuotesarja

Kysy lisätietoja

Anne Kankaanpää training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu