Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 + 1 + 1 pvä)

Ajankohta 21.1.2019 - 11.2.2019
Aika 09:30
Kesto 3 pv + 1 pv + 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä.Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon. Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto). Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti. 4. päivä tutkintoon valmentava päivä 4.2.2019 Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia. HUOM! Päivään ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 21.1.2019. 5. päivä tutkintopäivä 11.2.2019: Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. HUOM! Tutkintoon ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 28.1.2019

Kenelle koulutus sopii?

Kolmen päivän koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sammutuslaitteistosuunnittelijoille. Koulutus kehittää edelleen myös muita sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja viranomaisten asiantuntijuutta. Jos haluat rekisteröityä Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen luetteloon niin tämä 3 päivän koulutus + sekä hyväksytysti suoritettu tutkinto täyttää heidän vaatimuksen siihen. •Sammutuslaitteistosuunnittelijat •Muut sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät asiantuntijat •Sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät viranomaset

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ : 21.1.2019 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Esisuunnittelu, suunnitteluvaihe ja suojauksen laajuus, sprinkleriluokat 11.15 Vesilähteet 12.30 Lounas 13.30 Yleistä 14.30 Lait ja asetukset 15.00 Kahvi 15.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Rakennusmääräyskokoelman E-osat 16.15 Rakennusmääräykset ja rakennuslupamenettely ~17.00 Päivä päättyy 2. PÄIVÄ : 22.1.2019 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys 12.0 Lounas 13.30 edellinen aihe jatkuu 14.15 Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö 15.00 Kahvi 15.15 Edellinen aihe jatkuu… ~17.00 Päivä päättyy 3. PÄIVÄ : 23.1.2019 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 10.00 Varastointi ja erityiskohteet 11.15 ESFR ja CMSA 12.30 Lounas 13.30-> edellinen aihe jatkuu 14.30 Sprinklerijärjestelmän mitoitus 15.00 Kahvi 15.30 Korkean rakennuksen paloturvallisuus, erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten Vyöhykejako ~17.00 Päivä päättyy 4. PÄIVÄ: TUTKINTOON VALMENTAVA PÄIVÄ 4.2.2019 Koulutuksessa käydään läpi tenttialuetta malliesimerkkien avulla sekä tenttiin kuuluvia laskuharjoituksia. 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Tenttialueiden läpikäynti Esimerkkiharjoitukset - putkistomitoitus, suutinsijoittelu - pumppulaskenta - sprinklerimitoitukset - varastojen sprinklaus 12.30 Ruokailu 13.30 Edellinen aihe jatkuu… 15.00 Kahvi 15.30 Edellinen aihe jatkuu… 17.00 Päivä päättyy 5. PÄIVÄ: TUTKINTOPÄIVÄ 11.2.2019 Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. Tutkinnosta ei voi myöhästyä kuin max 10 min. Sen jälkeen tutkintotilaan ei voi tulla. 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Tentti alkaa Ruokailu ja kahvi porrastetusti 17.00 Päivä päättyy

Hinta

2240,00 EUR + ALV 24 %

Koko koulutusohjelma 2175 euroa + alv 24 % (kolme koulutuspäivää, tutkintoon valmentava päivä + tutkinto tentti) Hinta sisältää luentomateriaalin, koulutuksen sekä ohjelmassa mainitut lounas- ja kahvitarjoilut

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Petri Hannuniemi, Tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

Hyvä tietää tapahtumasta

Tutkintoon valmentavaan päivään on ilmoittauduttava viimeistään 21.1.2019 Tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 28.1.2019

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu