Sammutuslaitteistosuunnittelijoiden koulutus (3 pvä)

Ajankohta 14.11.2017 - 14.12.2017
Aika 08:30
Kesto 3 pv
Sijainti Helsinki

Esittely

Koulutuksessa käydään läpi laitteistoja koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt sekä henkilön velvollisuudet ja vastuut. Koulutus sisältää lisäksi käytännön harjoittelua ja erilaisia harjoitustehtäviä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua sammutuslaitteistohenkilöiden tutkintoon ja hakea finanssiala ry:n suunnittelutoimistojen luetteloon. Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa sammutuslaitteistojen parissa työskenteleville suunnittelijoille. Koulutus etenee yleisemmistä aihealueista syventäviin. Koulutuksen yhteydessä suunnittelijat suunnittelevat harjoitustyönä annetun tehtävän. Kukin suunnittelija voi tehdä harjoitustyön oman laitteistotyypin mukaisesti (Sprinkleri- Vesisumu- ja kaasusammutuslaitteisto). Kolmen päivän koulutuksen ensimmäinen päivä on kaikille yhteinen. 2. ja 3. päivä jakaantuu eri laitteistotyyppien mukaisesti. Tutkintopäivä 14.12.2017: Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. HUOM! Tutkintoon ilmoittaudutaan vielä erikseen viimeistään 29.11.2017

Kenelle koulutus sopii?

Kolmen päivän koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sammutuslaitteistosuunnittelijoille. Koulutus kehittää edelleen myös muita sammutuslaitteistojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja viranomaisten asiantuntijuutta. Jos haluat rekisteröityä Finanssiala ry:n suunnittelijatoimistojen rekisteriin, tämä 3 päivän koulutus + sekä hyväksytysti suoritettu tutkinto täyttää heidän vaatimuksen siihen. •Sammutuslaitteistosuunnittelijat •Muut sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät asiantuntijat •Sammutuslaitteistojen parissa työskentelevät viranomaset

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ 14.11.2017: 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Esisuunnittelu, suunnitteluvaihe ja suojauksen laajuus, sprinkleriluokat 10.15 Vesilähteet 11.30 Lounas 12.30 Yleistä 13.30 Lait ja asetukset 14.00 Kahvi 14.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Rakennusmääräyskokoelman E-osat Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 15.15 Rakennusmääräykset ja rakennuslupamenettely Petri Perkiömäki, tarkastusinsinööri, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ~16.00 Päivä päättyy 2. PÄIVÄ 15.11.2017: 8.15 Asennuksen tyyppi ja koko, sprinklereiden sijoitus ja sijoitustiheys 11.30 Lounas 12.30 Sprinklereiden rakennetyypit ja käyttö 14.00 Kahvi 14.30 Edellinen aihe jatkuu… ~16.00 Päivä päättyy 3. PÄIVÄ 16.11.2017: 8.15 Varastointi ja erityiskohteet 9.15 ESFR ja CMSA 11.30 Lounas 12.30 Sprinklerijärjestelmän mitoitus 14.00 Kahvi 14.30 Korkean rakennuksen paloturvallisuus, erikoisvaatimukset korkeiden rakennusten sprinklerilaitteistoja varten Vyöhykejako ~16.00 Päivä päättyy TUTKINTOPÄIVÄ 14.12.2017 Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. Tutkinnosta ei voi myöhästyä kuin max 10 min. Sen jälkeen tutkintotilaan ei voi tulla. 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Tentti alkaa Ruokailu ja kahvi porrastetusti 16.00 Päivä päättyy

Hinta

1785,00 EUR + ALV 24 %

Koko koulutusohjelma 2175 euroa + alv 24 % (kolme koulutuspäivää, tutkintoon valmentava päivä + tutkinto tentti) Hinta sisältää luentomateriaalin, koulutuksen sekä ohjelmassa mainitut lounas- ja kahvitarjoilut

Koulutuspaikka

BANK
Unioninkatu 20

00130 Helsinki

Kouluttaja

Petri Hannuniemi, Tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

Hyvä tietää tapahtumasta

Tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 30.11.2017

Kysy lisätietoja

Tuula Herold Koulutussuunnittelija puh. 040 5673870