Sammutuslaitteistotutkinto (Tukes -vastuuhenkilötutkinto)

Ajankohta 16.5.2019
Aika 10:00
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Yleistä: Automaattisia sammutuslaitteistoja voi asentaa ja huoltaa pelastustoimen laitteista annetun lain 10/2007 8 §:n tarkoittama asennusliike. Asennusliikkeen on nimettävä asennus- ja huoltotöitä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa varahenkilöt. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin kuuluu koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokoe. Sammutuslaitteistoja koskevalla kokeella tarkoitetaan automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- ja huoltotöitä koskevien säännösten sekä laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamiseen koskevien vaatimusten ja alaa koskevien yleisten ohjeiden tuntemusta osoittavaa koetta. Sammutuslaitteistokuulustelu: Koetilaisuuksia järjestetään ilmoittautumisen yhteydessä mainituissa koulutustiloissa. Koetilaisuudessa tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. Pelkkään säännösosaan osallistuvien koeaika on kaksi tuntia sekä säännösosan ja teknisen osan suorittajille kolme tuntia. Kuulusteluun tulee ilmoittautua viimeistään viikko ennen järjestettävää kuulustelua. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä. Kokeen rakenne: Kuulustelun laajuus on säännöstuntemuksen osalta sama kaikille. Tämän lisäksi suunnitteluun ja asentamiseen liittyvien asioiden osalta osallistuja voi valita: •sprinklerilaitteistot; •kaasusammutuslaitteistot; tai •muu yksilöitävissä oleva ala, esim. vesisumulaitteistot Kokeen sisältö: Kuulustelu on kirjallinen, sisältäen esseekysymyksiä (sanallinen selitys) sekä monivalintatehtäviä (rasti ruutuun). Kuulustelussa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali. Kuulusteluun suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koealueen tärkeimmistä asioista. Jos osallistuja haluaa suorittaa säädöksissä tarkemmin määrittelemättömän kuulustelun (esim. vesisumu, vaahto jne.), on tiivistelmän tuominen koetilaisuuteen välttämätön edellytys. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä. Hyvin tehty tiivistelmä sisältää asiat, joita osallistuja pitää tärkeimpinä ajatellen koealueen käsittelemiä asioita, koskien sammutuslaitteiston elinkaarta alkaen laitteiston rakentamisperusteista, soveltuvuudesta, suunnittelusta, suunnittelussa sovellettavista suunnitteluasiakirjoista sekä asentamista, huoltoa, käyttöä ja kunnossapitoa. Tiivistelmä on aina kuulusteluun tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama. Kokeen käsittely: Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Tieto kuulustelun tuloksesta lähetetään osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulustelusta laskutetaan Inspectan hinnaston mukaisesti (200 € + alv 24 %). Koesuorituksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 60 % kysymyksiin on vastattu hyväksyttävällä tavalla. Automaattiset sammutuslaitteistot: Luettelo aineistosta, joka kuuluu kuulusteluvaatimuksiin "Säädöksiä koskeva osa" (kuuluu jokaisen koeosuuteen): - pelastuslaki (379/2011) - laki pelastustoimen laitteista (10/2007) - sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista SM-1999-967/Tu-33 - maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) - Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 niiltä osin, jotka koskevat sammutuslaitteistoja ja niiden määräytymisperusteita. Sprinklerilaitteistot: - Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001, 2007 - SFS-EN-12845 Kaasusammutuslaitteistot: - Hiilidioksidisammutuslaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4007 - Inerttikaasusammutuslaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4008 Kuulustelussa tulee lisäksi tuntea palamisen ja sammuttamisen yleiset perusteet. Säädöksiä myy Oy EDITA Ab. CEA:n julkaisuja saatavissa Finanssialan keskusliitosta.

Tavoite

Vaatimukset pätevyystodistuksen saamiseksi Sammutuslaitteistokuulustelun hyväksytysti suorittanut voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella pätevyystodistusta Turvatekniikan keskukselta. Kiwa Inspecta toimittaa koetulokset automaattisesti Turvatekniikan keskukselle. Hakemuksessa tulee olla sisäasiainministeriön asetuksen automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-967/Tu-33) määräämät seuraavat selvitykset: •vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto; •vähintään kahden vuoden pituinen automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan perehdyttävä työkokemus; sekä •hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokuulustelu. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, Tukes myöntää ko. henkilölle pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Tarvittaessa pätevyystodistukselle tulee hakea jatkoaikaa ennen todistukseen merkittyä viimeistä voimassaolopäivää.

Koulutuksen sisältö

Aikataulu: •Aamukahvia on tarjolla klo 9.00 alkaen •Tutkinto alkaa klo 10.00 •Lopetus klo 13.00 Tutkintoon on saavuttava klo 11.00 mennessä ja sieltä saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tutkintotilasta ei saa poistua tutkinnon aikana.

Hinta

200,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kysy lisätietoja

LISÄTIETOA SAMMUTUSLAITTEISTOTUTKINNOSTA/ SAMMUTUSLAITTEISTOKUULUSTELUSTA: PELASTUSLAKI 379/2011, ASETUS SM-1999-967/TU-33, julkaisu A65 Lisätietoja: Petri Hannuniemi Kiwa Inspecta Puhelin: 050 361 1275 Email: petri.hannuniemi(at)inspecta.com training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu