Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pvä) 4.9., 2.10. ja 30.10.2018

Ajankohta 4.9.2018
Kesto 3 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Johtamisjärjestelmästandardeissa auditointi on oleellinen osa johtamisen Suunnittele-Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa. Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten vaihtoa toimintojen kesken, tehokasta avainasioiden tiedottamista, oppimista puolin ja toisin, näkemysten avartamista, toinen toistensa tukemista laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja terävöittämisessä. Tehokkaista auditoinneista hyötyvät niin auditoitavat kohteet kuin auditoijat ja sekä koko organisaatio. Suunnitelmallinen valmistautuminen, jämäkkä toteutus, harkittu raportointi ja havaittujen kehitystoimenpiteiden toteuttaminen ovat tuloksellisen ja laadukkaan auditoinnin kivijalkoja. Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus noudattaa laatu- ja ympäristöauditoinnin 19011- standardia. Koulutus on kolmepäiväinen, joka sisältää luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

Kenelle koulutus sopii?

- Sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt - Organisaation sisäiset auditoijat

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta päivästä (4.9., 2.10. ja 30.10.2018) 1. päivä klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 9.00 Aloitus Laatukäsite ja laadunhallintavaatimukset * laatukäsitteen sisältöä * laadunhallintavaatimusten kehittymistä * ISO 9001 laadunhallintastandardi ja auditointi * ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja auditointi * OHSAS 18001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja auditointi Auditointien perusteet * auditoinnin taustaa ja historiaa * miksi auditoidaan? * auditointimäärittelyjä eri standardeissa ja ohjeissa * ISO 19011 auditointistandardi Auditointiprosessin päävaiheet * erilaisia auditointityyppejä ja painotuksia * auditoijan erilaisia rooleja * auditoinnin vuosiohjelman tavoitteet ja rakenne * auditoinnin sisällön suunnittelu * auditointikohteiden ja ryhmien nimeäminen * ryhmätyöharjoituksia aiheista klo 11.30 Lounas klo 12.15 Edellinen aihe jatkuu klo 13.15 ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 auditointikokemuksia pääarvioija Tuulikki Lammi, Inspecta Sertifiointi klo 14.00 Kahvi klo 14.15 ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 auditoijan silmin klo 16.00 Päivä päättyy Välityönä osallistujat keräävät saamaansa auditointikohteeseen liittyvää aineistoa auditointisuunnitelman valmistelua varten 2. päivän aikana. 2. päivä klo 8.45 Aamukahvi klo 9.00 Päivän aikana käydään läpi * auditointitekniikkaa ja –taitoja * vuorovaikutteinen haastattelu * yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet * harjoitusauditointien valmistelut * ryhmät valmistelevat harjoitusauditointi harjoituksen joka tehdään omassa tai muussa organisaatioissa * demonstrointiharjoitukset * muistiinpanojen tekeminen * havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana * havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde) klo 11.30 - 12.15 Lounas klo 14.00 - 14.15 Kahvi klo 16.00 Päivä päättyy 2. ja 3. päivän välillä ryhmät tekevät omatoimisesti harjoitusauditoinnit, eivät raportoi vielä. 3. päivä klo 8.45 Aamukahvi klo 9.00 Päivän aikana käydään läpi * auditoinnin raportointi * ryhmät laativat harjoitusraportit * palautepalaverin pitämisen periaatteet * ryhmät esittelevät raporttinsa * auditoinnin ja omien taitojen jatkuva parantaminen * ryhmät ruotivat omia suoritteitaan ja tunnistavat kehityskohteita * mitä auditoinnin jälkeen tapahtuu klo 11.30 Lounas klo 12.15 Yhteenveto tehokkaan auditoinnin vaatimuksista ja näkökohdista klo 13.00 Tentti klo 15.00 Kurssin päätös

Hinta

1750,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta Tuulikki Lammi, pääarvioija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu