Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pvä) 4.9., 2.10. ja 30.10.2018

Ajankohta 4.9.2018
Kesto 3 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Johtamisjärjestelmästandardeissa auditointi on oleellinen osa johtamisen Suunnittele-Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa. Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten vaihtoa toimintojen kesken, tehokasta avainasioiden tiedottamista, oppimista puolin ja toisin, näkemysten avartamista, toinen toistensa tukemista laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja terävöittämisessä. Tehokkaista auditoinneista hyötyvät niin auditoitavat kohteet kuin auditoijat ja sekä koko organisaatio. Suunnitelmallinen valmistautuminen, jämäkkä toteutus, harkittu raportointi ja havaittujen kehitystoimenpiteiden toteuttaminen ovat tuloksellisen ja laadukkaan auditoinnin kivijalkoja. Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus ohjaa hyvään auditointitapaan auditointistandardin 19011 mukaisesti.. Koulutus on kolmepäiväinen, joka sisältää luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

Tavoite

Sisältö: * ISO 9000- , ISO 14000- ja ISO 45001 –standardien auditointivaatimukset * auditoinnin suunnittelu * auditointitekniikka ja työkalut * auditointitaidot * sisäisen auditoinnin tehostaminen ja kehittäminen * johdon mukaan saaminen sisäiseen auditointiin * auditointi osana tehokasta laatujärjestelmää * auditointien edelleen kehittäminen * lopputentti Välitehtävät: 1) sisäisen auditoinnin vuosiohjelma 2) harjoitusauditointi

Kenelle koulutus sopii?

- Sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt - Organisaation sisäiset auditoijat

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta päivästä (4.9., 2.10. ja 30.10.2018) 1. päivä klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset klo 10.00 Hyvä auditointitapa (ISO 19011) klo 10.30 Auditoinnin suunnittelu ja toteutus - organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi - arvioinnin vuosisuunnittelu - toiminnon "tila ja tärkeys" - prosessien arviointi - arviointikohteiden valinta - mitä haluan saada esille arvioinnissa? - laadinko kysymyslistan? - miten havainnot tehdään, kirjataan ja raportoidaan? klo 12.00 Lounas klo 12.45 Kehittäminen, tavoitteet ja arviointi - sisäinen arviointi on koulutuksen väline - sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa - miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat? - arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota. klo 14.00 Kahvi klo 14.15 Arviointitekniikka klo 16.00 Päivä päättyy Päivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa. 2. päivä klo 8.45 Aamukahvi klo 9.00 Välityön läpikäynti klo 10:15 Auditointitekniikkaa ja –taitoja * vuorovaikutteinen haastattelu * yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet * muistiinpanojen tekeminen * havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana * havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde) klo 12.00 Lounas klo 13:00 Korjaavat toimenpiteet klo 14.00 Kahvi klo 14.15 Johdon katselmus klo 15.00 Kertausta ja yleistä arvioinnista klo 16.00 Päivä päättyy 3. päivä klo 8.45 Aamukahvi klo 9.00 Keskeiset hallintajärjestelmävaatimukset * ISO 9001 laadunhallintastandardi ja auditointi * ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja auditointi * ISO 45001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja auditointi Keskeisiä taitoja * vuorovaikutteinen haastattelu * yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet * muistiinpanojen tekeminen * havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana * havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde) * auditoinnin raportointi * palautepalaverin pitämisen periaatteet * auditoinnin ja omien taitojen jatkuva parantaminen * mitä auditoinnin jälkeen tapahtuu klo 11.30 Lounas klo 12.15 Yhteenveto tehokkaan auditoinnin vaatimuksista ja näkökohdista klo 13.00 – 15.00 Tentti (koulutuspaikalla omalla koneella tai käsin kirjoittaen) tai vielä vaihtoehtoisesti etänä (tentin viimeinen palautuspäivämäärä kerrotaan koulutuksessa.) Tentin etänä tekevien koulutuspäivä päättyy klo 13. klo 15.00 Kurssin päätös

Hinta

1750,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

Anne Kankaanpää training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu