Sopimus- ja vastuuasiat konekaupassa

Ajankohta 20.11.2018
Aika 08:00
Kesto 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käsitellään kone- ja laitekauppaan liittyviä sopimusasioita sekä eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia konekauppaa tehtäessä. Koulutuksen alussa luodaan katsaus koneiden suunnittelua ja valmistusta koskevaan EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY ja sen sisältämiin velvoitteisiin koneiden valmistajille. Päivän avausosuudessa käydään läpi mm. koneiden ja osittain valmiiden koneiden lailliseen markki-noille saattamiseen liittyvät konedirektiivin 2006/42/EY esittämät menettelyt (esim. CE-merkintä, dokumentaatiovaatimukset ym.). Valtaosa koulutuksen sisällöstä keskittyy erilaisiin kone- ja laitekauppaan liittyviin sopimusehtoihin. Koulutuksessa tarkastellaan konekauppaan liittyviä tärkeimpiä riskejä (esim. viivästykset toimituksissa, virhetilanteet, korvausvaatimukset, jälkitoimitukset jne.) ja näiden välttämistä ja rajoittamista sopimusehdoilla. Lisäksi tarkastellaan, miten velvoitteet ja vastuut määräytyvät, jos asioita jää sopimatta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on auttaa kaupan eri osapuolia sopimuskäytäntöjen noudattamisessa ja hankalien riitojen ja ongelmatilanteiden välttämisessä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille koneiden myynti- ja hankintaorganisaatioon kuuluville henkilöille, jotka osallistuvat konekauppaan liittyvien tarjousten, tilausten, sopimusten tai teknisten spesifikaatioiden tekemiseen ja niistä neuvottelemiseen (esim. myynti- ja ostopäälliköt, kaupalliset johtajat, myyjät, ostajat jne.). Koulutus on yleinen, eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn toimialaan.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus 9:15 Konekauppaan liittyvät turvallisuusvaatimukset EU:ssa: konedirektiivi 2006/42/EY - Koneen valmistajan velvollisuudet konedirektiivissä 2006/42/EY - Osittain valmiin koneen valmistajan velvollisuudet - Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt - Koneen ja osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen 10:15 Tauko 10:30 Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut kone- ja laitekaupassa - Milloin ja miten sopimus syntyy - Sopimuksen neuvotteluprosessi - Kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset 11:30 Lounas 12:15 Sovellettava lainsäädäntö ja vastuutilanteet - CISG – kansainvälinen kauppalaki - Virhe- ja viivästysvastuut - Vastuunrajoitukset 13:15 Tauko 13:30 Yleisten sopimusehtojen käyttö - Orgalime ehdot - NLM ehdot - Huoltosopimusehdot NU 06 ja NR 06 - Orgalime General Conditions for Maintenance – M2000 - General Conditions form the Repair of Machinery and Equipment R02 - Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot - Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot 14:15 Kahvitauko 14:30 Erimielisyyksien ratkaisu ja case-esimerkkejä - Käytännön case-esimerkkejä - Riitojenratkaisumekanismit - milloin sopia ja milloin riidellä? - Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely? - Tuomioiden täytäntöönpano kansainvälisissä riidoissa 15:30 Kysymyksiä ja keskustelua 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Petri Nevalainen, asianajaja, KTM, Asianajotoimisto Applex Oy

https://www.inspecta.fi/Palvelut/Koulutus/Kurssit-ja-seminaarit/Koneturvallisuus/

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu