Syventävä sisäinen arviointi ja parhaat käytännöt

Ajankohta 12.12.2018
Aika 09:00
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksen sisältö: Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytäntöön soveltavista esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Koulutuksessa keskitytään arviointien sisältöön erilaisten viitekehysten ja hyvien kokemusten näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy pienimuotoinen ennakkotyö (lähetetään koulutusvahvistuksen yhteydessä).

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on avata sisäisten arviointien toteutukseen aivan uutta sisältöä, syvyyttä ja näkökulmaa, kytkeä sisäiset arvioinnit selkeästi organisaation kilpailu- ja suorituskyvyn arviointiin, tukea liiketoiminnan tuloksellisuutta sekä avata arviointien merkitys yrityksen johtamisen ja kehittämisen kannalta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat organisaation sisäiset arvioijat ja tarkastajat, jotka katsovat tarvitsevansa uutta sisältöä, syvyyttä ja hyötyä paikallaanpolkevien arviointien toteutukseen. •Koulutus soveltuu hyvin sisäisten arviointien jatkokurssiksi. •Parhaan hyödyn kurssista saavat henkilöt, jotka ovat jo tehneet sisäisiä arviointeja.

Koulutuksen sisältö

08:30 - 9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09:00 Avaus •Esittäytyminen •Ohjelma •Koulutuksen tavoitteet Varmentamisen, vakauttamisen ja kehittämisen näkökulmat •Toiminta- ja lähestymistavat •Arvioinnin suunnittelu, valmistautuminen, toteutus ja raportointi •Hyvän auditoinnin salat •Arvioijan profiili, vuorovaikutus, tilannetaju ja jämäkkyys Asiakaslähtöisyyden auditointi •Odotusten toteutumista jarruttavat ja edistävät tekijät •Asiakkaiden vaatimusten kääntäminen tuoteominaisuuksiksi •Asiakaslähtöisten mittareiden seuranta •Palautejärjestelmät Johtamiskäytäntöjen auditointi •Kriittiset tekijät kilpailukyvyn ja hyvän johtamisen kannalta •Johto palautteen pyytäjänä ja arviointitiedon hyödyntäjänä •Suunta ja tavoitteet •Ihmiset ja asiat •Innostavuus, joustavuus, valtuuttaminen •Vastuut ja organisointi •Seuranta ja mittaaminen Henkilöstönäkökulman auditointi •Työnsisällöt ja tehtävät •Tiedot, ammattitaito ja osaaminen •Hyvinvointi, tyytyväisyys ja motivaatio •Palautteet 12:00 Lounas 13:00 Tuotanto- ja palveluprosessin auditointi •Kriittisten pisteiden laadunvarmistus, tarkistukset ja mittaukset •Prosessien johtaminen •7M ja 7 hukkaa auditoinnin apuna •Ongelmat Hankintatoimen, toimittajien ja kumppanuussuhteiden arviointi •Toimittajien arviointi, valinta ja seuranta •Toimittajayhteistyön kehittäminen •Hankintatoimen tehtävä ja suoriutuminen •Kumppanuuksiin liittyvät strategiset valinnat •Organisaatiorajat ylittävät prosessit •Win-win-win -periaate •Suoritus- ja kilpailukyvyn seuranta ja mittaus •Palautteen antaminen ja arviointi 14:30 Iltapäiväkahvi Suunnittelun, tuotekehityksen ja projektin auditointi •Suunnittelumalli •Solmukohtana katselmukset •Asiakkaita ilahduttavat ja tärkeänä pitämät piirteet •Toteutettujen projektien kriittinen tarkastelu •Asiakkaan palautteesta ja kokemuksista oppiminen Tulosten auditointi •Mitä mitataan? •Miten mitataan? •Mitä tulosten käsitellään ja hyödynnetään? •Taso, kehitys, vaihtelut Yhteenvetokeskustelu 16:00 Päivä päättyy.

Hinta

730,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5

01530 Vantaa

Kouluttaja

Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu