Turvallisuusnäkökohdat koneinvestoinneissa

Ajankohta 14.2.2019
Aika 08:30
Kesto 1 pvä
Sijainti Tampere

Ilmoittaudu

Esittely

Monet konehankintoja ja investointipäätöksiä tekevät olettavat, että turvallisuusasiat ovat kunnossa, kun kone on nimekkään valmistajan kertoman mukaan ”CE-hyväksytty” ja sen kyljessä komeilee siitä todistuksena CE-merkintä. Viimeistään allekirjoitettu ”CE-todistus” (oikeasti EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus) saa ostajan yleensä täysin vakuuttuneeksi siitä, että koneen valmistaja on hoitanut kaikki velvollisuutensa asianmukaisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Koneiden hankinnoista vastaavilla onkin sen vuoksi merkittävä rooli konekaupan onnistumisessa myös turvallisuusnäkökohtien kannalta. Sen sijaan, että oltaisiin hyväuskoisia ja oletettaisiin koneiden valmistajien tuntevan kaikki turvallisuusmääräykset, konehankintoihin osallistuvilla tulisi vastapuoleen verrattuna olla vähintään yhtä paljon – ellei jopa enemmän – tietoa koneiden turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja vastuiden jakautumisesta. Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa käydään läpi niitä koneiden turvallisuuteen ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksiin liittyviä näkökohtia, jotka konehankintoja ja hankintaspesifikaatioita tekevien tulisi ottaa huomioon jo ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Kurssilla käydään läpi myös konehankintojen eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia koneiden turvallisuuden varmistamisessa. Koulutuksen päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja/tai osallistujien toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostitse).

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu kaikille erilaisten koneiden ja konelinjojen hankintoja suunnitteleville, esimerkiksi osto-, hankinta-, työturvallisuus-, laatu- tai riskienhallintaorganisaatioon kuuluville. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus - Yleiset asiat - Osallistujien omien kysymysten kerääminen Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 9:15 Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset koneen ostajan näkökulmasta - Valmistajan velvollisuudet ostajan näkökulmasta - Koneen dokumentaatio ja merkinnät - Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimuksien soveltamisessa Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 11:30 Lounastauko 12:15 Koneen hankinnassa huomioon otettavat tekniset näkökulmat Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 14:00 Kahvitauko 14:15 Osittain valmiit koneet ja niiden hankinnassa huomioon otettavat erityisnäkökohdat Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 15:00 Eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet konehankinnoissa ja koneita käyttöönotettaessa (koneen toimittaja/valmistaja, tilaaja/työnantaja) Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta 15:30 Kysymysklinikka: osallistujien omien käytännön kysymysten käsittely 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12

33180 Tampere

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu