Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus 2018 (5 pvä)

Ajankohta 24.4.2018
Aika 08:30
Kesto 5 pv
Sijainti Tampere

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa kokeneille työsuojelupäälliköille ja –asiantuntijoille. Kurssi koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävästä, välitehtävästä ja lopputyöstä. Kurssilla jaetaan tietoa myös osallistujien omista kokemuksista ja verkostoidutaan muiden työsuojelupäälliköiden kanssa. Työsuojelupäälliköt ry on kehittänyt jäsenilleen sopivaa pätevöitymiskoulutusta jo vuodesta 1972 alkaen. Vuoden 2018 koulutuksen järjestää KIwa Inspecta uudistuneen koulutusohjelman mukaisesti. Työsuojelupäälliköt ry pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen tukee, riittävän työkokemuksen lisäksi eurooppalaisen European Occupational Safety and Health Manager -pätevyyssertifikaatin hakemista. Kurssin suorittaneet voivat hakea suoraan eurooppalaista pätevyyttä, sillä kurssisisältö on ennakkoon hyväksytetty sertifikaatteja myöntävässä IFE Institut für Ergonomiessa. Koulutuspäivät: 1. päivä 24.4.2018 Turvallisuusjohtaminen 2. päivä 25.4.2018 Työsuojelusäädösten merkitys ja onnettomuuksiin varautuminen 3. päivä 23.5.2018 Riskien ja työkyvyn hallinta 4. päivä 14.6.2018 Opinnäytetöiden esittely ja Kiwa Inspecta vapaaehtoinen osio 5. päivä 15.6.2018 Turvallisuuskulttuuri

Kenelle koulutus sopii?

Työsuojelupäälliköt ry myöntää koulutuksen hyväksytystä suorituksesta pätevöitymistodistuksen, joka on osoitus alaan perehtyneisyydestä. Pätevöitymiskoulutuksella on EU-vertailtavuus. Pätevöitymisen (ASM = Authorized Safety Manager)) myöntää Työsuojelupäälliköt ry:n tutkintotoimikunta. Haku- ja lähtötasovaatimukset pätevöitymistodistukselle: 1 Taso C / vähäriskiset työpaikat (esimerkiksi toimistotyöpaikat) Lähtötasovaatimukset: kolme vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä teknikko, insinööri tai vastaava tutkinto turvallisuustutkinto (25 op), työsuojelupäällikön perustietokurssi (3 op) ja muita alan opintoja (22 op). 2 Taso B / keskiriskiset työpaikat (esimerkiksi palvelualat, elektroniikkateollisuus, sähkö- ja telealat) / B2 toimialakohtainen pätevyys Lähtötasovaatimukset: insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto viisi vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä ylempi turvallisuustutkinto (50 op), työsuojelupäällikkökurssi (6 op), johtamiseen liittyvää koulutusta ja muita alan opintoja (44 op). 3 Taso A / korkeariskiset työpaikat Lähtötasovaatimukset: insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto viisi vuotta työkokemusta Master of Safety (90 op.) tai vastaava oppimäärä, johtamiseen liittyvää ja muita alan opintoja 30 op Koulutukseen voi osallistua vaikka ei olisi vielä hakemassa pätevöitymistodistusta. Kurssin suorituksen perusteella pätevöitymistodistuksen voi hakea myöhemminkin, kun vaatimukset täyttyvät.

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ 24.4.2018: TURVALLISUUSJOHTAMINEN 8.30 Kurssin ilmoittautuminen 9.00 Kurssin avaus Sini Ahlgren HSEQ-tuotepäällikkö/ Kiwa Inspecta 10.00- Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuden mittaaminen 12.00 Lounas 13.00 Yritysesimerkki turvallisuuden johtaminen 14.30 Workshop ennakkotehtävien läpikäynti 15.00 Kahvit 15.30 Yhteenveto ennakkotehtävistä 16.00 Yritysesimerkki turvallisuuden johtaminen 17.00 Päivä päättyy 18.00 Illallinen 2. PÄIVÄ 25.4.2018: TYÖSUOJELUSÄÄDÖSTEN MERKITYS JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN 8.30 Välitehtävien aiheiden läpikäynti 9.00 Keskeiset työsuojelusäädökset - Keskeisten työsuojelusäädösten soveltaminen oikeudenkäynneissä: mistä laiminlyönneistä esimiehiä rangaistaan? - Ennakoivan työturvallisuustoiminnan merkitys esimiehen rikosvastuun kannalta - Mitä työturvallisuusrikoksen tutkintavaiheessa tulee huomioida Toni Sortti, asianajaja, Roihulaw 12.00 Lounas 13.00 Onnettomuuksiin varautuminen ja tapaturmien tutkinta - Miten toimitaan vakavan tapaturman sattuessa? Marko Salomäki, turvallisuuspäällikkö, Kreate Oy Välitehtävän anto 16.00 Päivä päättyy 3. PÄIVÄ 23.5.2018: RISKIEN JA TYÖKYVYN HALLINTA 8.30 Päivän avaus Välitehtävien läpikäynti 10.00 Riskienhallinta - turvallisuusjohtamisen perusta - Työpaikkaselvitys - Turvallisuusjohtaminen Jani Pihl, toimitusjohtaja LIS Group 12.00 Lounas 13.00 Työkyvyn hallinta ja välittämisen kulttuuri Jukka Kervinen, kehitysjohtaja, LIS Group 14.30 Workshop 15 .00 Kahvit 15.30 Kurssin lopputöiden käsittely pienryhmissä 16.00 Päivä päättyy 4. PÄIVÄ 14.6.2018: 8.30 Opinnäytetöiden esittely Vapaaehtoinen osio: 45001-standardi - Mitä uutta turvallisuusjohtamiseen? - Mitä uutta verrattuna OHSAS? Sini Ahlgren HSEQ-tuotepäällikkö/ Kiwa Inspecta 11.00 Kiwa Inspecta yritysturvallisuuden arviointimalli- Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta 12.00 Lounas 13.00 Opinnäytetöiden esittely ja kommentointia 17.00 Päivän päätös 5. PÄIVÄ 15.6.2018: TURVALLISUUSKULTTUURI 8.30 Tentti 10.30 Inhimillinen tekijä vahinkojen taustalla/ Jaana Salo, riskienhallinta-asiantuntija, If 12.00 Lounas 13.00 Turvallisuuskulttuurin kehittäminen - Mitä turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan? - Turvallisuuskulttuurin mittaaminen ja muuttaminen Jaana Salo, riskienhallinta-asiantuntija, If 14.00 Kahvi 14.30 Edellinen aihe jatkuu… Todistusten jako 15.30 Päivä päättyy

Hinta

2590,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuksen hintaan kuuluu: koulutus, koulutusmateriaalit, ohjelmassa mainitut kahvi-, lounas- ja illallistarjoilut.

Koulutuspaikka

Solo Sokos Hotel Torni
Ratapihankatu 43

33100 Tampere

Kouluttaja

Jaana Salo, riskienhallinta-asiantuntija, If Toni Sortti, asianajaja, Roihulaw Sini Ahlgren, HSEQ-tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta Toni Sortti, asianajaja, Roihulaw Jani Pihl, toimitusjohtaja LIS Group Jukka Kervinen, kehitysjohtaja, LIS Group Marko Salomäki, turvallisuuspäällikkö, Kreate Oy Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta

Lisätiedot

Jaana Salo on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja hän on työskennellyt Ifissä yli 11 vuoden ajan ja riskienhallinnan asiantuntijana kaiken kaikkiaan yli 19 vuoden ajan, joten hänellä kattava kuva suuryritysten toimivista työturvallisuusriskienhallintakäytännöistä – erityisesti turvallisuuskriittisiltä aloilla Suomessa. Salo on toiminut aktiivisesti myös turvallisuusalan yhdistyksissä ja tuntee laajalti alan asiantuntijoita ja organisaatioita. Salolla on hyvä asiantuntemus turvallisuuslainsäädännön vaatimuksista ja hänellä on kokemusta erityisesti työtapaturmien ja ammattitautien tutkinnasta ja ennaltaehkäisemisestä. Lisäksi Salo on Ifissä tehnyt tutkimusta inhimillisestä tekijästä tapaturmien ja omaisuusvahinkojen lähteenä. Toni Sortilla on useiden vuosien kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Toni on yksi harvoista työturvallisuusrikoksiin erikoistuneista asianajajista Suomessa. Hän on julkaissut useita alan artikkeleita ja työturvallisuusrikosoikeudenkäynteihin painottuvan kirjan ”Työturvallisuusrikokset” (Edita, 2013). Tonilla on vuosien kokemus eri tyyppisistä haastavista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä ja hän on työskennellyt aiemmin myös kihlakunnansyyttäjänä. Toni on avustanut yrityksiä monipuolisesti erilaisissa riitatilanteissa ja niiden sovittelussa.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com puh. 010 521 600

Ilmoittaudu