Työturvallisuus koneiden käytössä

Ajankohta 30.1.2018
Kesto 1 pvä
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) sisältävät monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä velvoitteita työnantajille. Myös työntekijöillä on oma merkittävä roolinsa koneiden turvallisen käytön takaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi näitä koneturvallisuuteen liittyviä työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia. Aamupäivän aikana käsitellään myös koneiden riskien arviointia osana työpaikan kokonaisvaltaisempaa riskienarviointiprosessia. Koulutuksen iltapäiväosuudessa käsitellään koneiden turvallisuuden varmentamiseen ja tarkastamiseen liittyviä lainsäädännön vaatimuksia sekä työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Lopuksi kuullaan esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista. Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana. Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan. Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa. Huom! Jatkona tälle koulutukselle järjestetään heti seuraavana päivänä samassa paikassa erillinen koneturvallisuuden teknisempää puolta käsittelevä koulutus ”Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle. Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan. Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.

Koulutuksen sisältö

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 Koulutuksen avaus - Yleiset asiat - Osallistujien omien kysymysten kerääminen Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 9:15 Työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa - Työturvallisuuslaki 738/2002 - VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 Katri Tytykoski 10:30 Koneiden riskien arviointi osana työpaikan riskien arviointia - Menetelmät ja käytännöt - Standardien hyödyntäminen - Koneiden riskien hallinta: turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 11:30 Lounas 12:15 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset – Työvälineiden toimintakunnon varmistaminen ja seuranta: tarkastukset, testaukset ja mittaukset – Nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset – Tarkastusten tekijöiden pätevyysvaatimukset Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 13:00 Tauko 13:15 Työpisteiden turvallisuusvaatimuksia - Työpisteen valaistus - Melu ja tärinä - Säteily - Ergonomia Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 14:30 Kahvi 14:45 Esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista Katri Tytykoski ja Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy 15:15 Kysymyksiä ja keskustelua 15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaville) n. 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

645,00 EUR + ALV 24 %

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Koulutuspaikka

Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

Kysy lisätietoja

Jaana Ista training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu