UUSI KOULUTUS! Yhdistetty sähkötyöturvallisuus SFS 6002 ja hätäensiapu

Ajankohta 4.12.2018
Aika 08:00
Kesto 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta. Koulutus kattaa myös SFS 6002 standardin vaatimukset hätäensiapukoulutuksesta. Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus ja voimassa oleva hätäensiapukoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Suositellaan myös opastetuille henkilöille. Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti ja myös suoritetusta hätäensiapukoulutuksesta myönnetään SPR:n kortti. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on voimassa viisi vuotta ja hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kertauskoulutuksena henkilöille, jotka ovat suorittaneet aikaisemmin sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sekä henkilöille, joiden täytyy päivittää hätäensiaputaidot.

Koulutuksen sisältö

7.45-8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8.15 Koulutuksen avaus Sähkön vaarallisuus • Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari • Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset • Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset • SFS 6002 standardi ja sen asema • Sähköalan ammattitaitovaatimukset Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä • Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus • Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä • Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset • Kosketussuojauksen vaikutus • Mittaus, testaus, tarkastus Työskentelymenetelmät • Työskentely jännitteettömänä • Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä • Jännitetyöt, perusteet Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt • Maallikot • Opastetut henkilöt • Sähköalan ammattilaiset Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta Koekysymysten läpikäynti 12.00 SFS 6002 Koulutus päättyy 12.00-13.00 Lounas 13.00-17.00 Hätäensiapukoulutus, Suomen Ensiapukoulutus Oy: Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten Elvytystapahtuma: Hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys ja tajuttomuus Vierasesineen poistaminen hengitysteistä Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus Ruhjeet, viiltohaavat ja palovammat

Hinta

425,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Break Sokos Hotel Flamingo
Tasetie 8

01510 Vantaa

Kouluttaja

Marko Lyytinen, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta Hätäensiapukouluttaja, Suomen Ensiapukoulutus Oy

Kysy lisätietoja

Anne Kankaanpää training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu