Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –koulutus

Ajankohta 5.6.2018
Aika 08:00
Kesto 1 pv
Sijainti Vantaa

Ilmoittaudu

Esittely

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti. Koulutus ja kortti ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan. Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus suositellaan uusittavaksi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi silloin, kun sähkötyöturvallisuuteen liittyvissä säädöksissä tapahtuu muutoksia. Tällainen muutos on standardin SFS 6002 uudistuminen. Uudistettu standardin 3. painos on ilmestynyt huhtikuussa 2015 ja on sovellettavissa käytäntöön heti ilmestymisensä jälkeen. Uudistunut standardi tarjoaa uusia mahdollisuuksia sähkötöiden turvalliseen tekemiseen ja standardin sisällön opiskelu kannattaakin hoitaa ajoissa kuntoon. Inspectan yleinen SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon päivittää tiedot ajan tasalle ja syventää aikaisempaa osaamista ja tietämystä SFS 6002 -sisällöstä ja vaatimuksista. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta.

Kenelle koulutus sopii?

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna: •työnjohtotehtävissä toimivat henkilöt •suunnittelutehtävissä toimivat henkilöt •käyttötoimintatehtävissä toimivat henkilöt •opetustehtävissä toimivat henkilöt •muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt

Koulutuksen sisältö

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8.30 Koulutuksen avaus, päivän ohjelma Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset •Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset •SFS 6002 standardi ja sen asema •Sähköalan ammattitaitovaatimukset Sähkön vaarallisuus •Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari •Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä •Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus •Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä •Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja SFS 6002 standardin yleiset periaatteet •Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset •Kosketussuojauksen vaikutus •Mittaus, testaus, tarkastus Työskentelymenetelmät •Työskentely jännitteettömänä •Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä •Jännitetyöt, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta Koekysymysten läpikäynti 15.30 Koulutus päättyy

Hinta

295,00 EUR + ALV 24 %

Koulutuspaikka

Scandic Helsinki Aviacongress (ent.Cumulus Resort Airport Congress Center)
Robert Huberin tie 4

01510 Vantaa

Kouluttaja

Juha Kurvinen, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta

Kysy lisätietoja

Jaana Ista training.finland@inspecta.com p. 010 521 600

Ilmoittaudu