Suunnittelijan rooli kantavien metallirakenteiden CE-merkinnässä

Koulutuksen esittely

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2014. Valmistajien sertifiointi on edennyt hyvin. Suomessa on jo noin 500 standardin EN 1090-1 vaatimuksilla sertifioitua konepajaa.

Suuri osa standardin EN 1090-1 sovellusalaan kuuluvista teräskokoonpanoista val mistetaan tiettyyn rakennuskohteeseen. Tällöin projektikohtaiset suunnittelun kautta tulevat vaatimukset muodostavat tärkeän osan valmistuksen vaatimuksista. Tekniset vaatimukset sisältävä standardi EN 1090-2 on vain työkalu. Suunnittelijan on asetettava projektikohtaiset vaatimukset. 

Tavoite

Koulutustapahtuman tavoitteena on perehdyttää osallistujat suunnitteluun liittyviin tehtäviin EN 1090 standardien mukaisessa teräsrakenteiden toteutuksessa.

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Koulutus oli hyvin suunnittelu, aikataulu piti sekä aineisto joka käytiin läpi sai myös paperisena johon pystyi tekemään muistiinpanoja."

"Hyvin toteutettu koulutus."

Koulutuksen hinta

455€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta

Aiheesta ei ole tiedossa tulevia tilaisuuksia/koulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!