PAH-analyysit materiaalinäytteistä

Sisäilman ja materiaalinäytteiden VOC-tutkimukset

PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Erilaisia PAH-yhdisteitä on tuhansia, mutta näytteistä tutkitaan 16 EPA:n (US Environmental Protection Agency) priorisoimaa PAH-yhdistettä. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena (esim. oliiviöljyn lehtivihreästä muodostuu joitakin PAH-yhdisteitä, jos oliiviöljyä lämmitetään pannulla).

Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan ja öljypohjaisiin bitumeihin perustuvia tuotteita. Kivihiiliterva on näistä kahdesta "pahempi", koska kreosoottieristeissä tavataan useammin ja suurempina pitoisuuksina PAH-yhdisteitä.

Rakenteista otetut näytteet tutkitaan uuttamalla PAH-yhdisteet vesieristeestä tai muusta materiaalista orgaaniseen liuottimeen. Mukana liukenee myös muita, varsinkin alifaattisia hiilivetyjä, minkä vuoksi uutetta täytyy puhdistaa erilaisilla menetelmillä. Puhdistetusta uutteesta tehdään GC-näyte, joka tutkitaan GC-MS-analyysilaitteistolla.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous