Sertifiointi ja arviointi

sertifikaatti ja arviointi

Sertifikaatilla voidaan osoittaa, että tuotteet, johtamisjärjestelmät ja työntekijöiden osaaminen vastaavat kansainvälisiä, kansallisia tai paikallisia vaatimuksia. Sertifikaatti on myös kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun, turvallisuuden, kestävän kehityksen tai toiminta- ja toimitusvarmuuden puolesta.

Inspecta Sertifiointi Oy toimii sertifiointielimenä ja tarkastuslaitoksena perustaen toimintansa itsenäisyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden omaan tulorahoitukseen, toiminnan kannattavuuteen ja riittävään omavaraisuuteen.

Sitoutuminen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

Kiwa Inspecta Sertifioinnin toimintaperiaatteita ovat riippumattomuus, luotettavuus ja laatu. Tähän perustuen Inspecta Sertifiointi Oy on sitoutunut puolueettomuuteen, eturistiriitatilanteiden hallintaan ja objektiivisuuteen.Periaatteenamme on välttää eturistiriitatilanteiden syntyminen. Lisäksi Inspecta Sertifiointi Oy:ssä on dokumentoidut menettelytavat mahdollisten eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi.

Sertifiointia johtamisjärjestelmille, tuotteille ja henkilöstölle

Sertifioinnin palveluvalikoimaamme kuuluu laaja-alainen järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifiointi. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on työkalu, joka tukee organisaation jatkuvaa kehittymistä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Kiwa Inspectan sertifioinnin ja arvioinnin palvelut kattavat muun muassa sertifioinnit laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001), työturvallisuus- (OHSAS) ja energiajohtamisjärjestelmille.

Myönnämme myös tuotesertifikaatteja ja varmistamme tuotannon laatua. Näin autamme asiakkaitamme hankkimaan laitteistoille ja rakennustuotteille CE-merkin, FI-merkin, varmennustodistuksen, tyyppihyväksynnän tai täyttämään muut tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset. Kiwa Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena monille eurooppalaisille direktiiveille.

Henkilöstön osaaminen puolestaan varmennetaan henkilösertifioinnilla. Henkilösertifioimme NDT-tarkastajatnostolaite- ja nostoapuvälinetarkastajat ja monien muidenkin alojen toimijat, kuten esimerkiksi telineasentajat.

Yhdessä sertifioinnin asiantuntijoidemme kanssa asiakkaamme voivat parantaa kilpailukykyään.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää