Henkilösertifiointi

Henkilösertifiointi

Liiketoimintaympäristölle asetettavat vaatimukset ja tekniikat muuttuvat jatkuvasti; tämä tarkoittaa myös kasvavaa tarvetta henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Monilla liiketoiminta-alueilla turvallisuus- ja ympäristöriskit asettavat suuria vaatimuksia liiketoiminnalle ja henkilöstön ammatilliselle osaamiselle. Henkilösertifiointi auttaa täyttämään määräysten, standardien, tilaajan ja toimialan vaatimukset.

Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien pätevyysvaatimusten ja standardien perusteella. Vaatimusten täyttyessä Kiwa Inspecta myöntää henkilölle sertifikaatin. Sertifikaatti toimii ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todisteena, joka kertoo, että henkilöiden osaamiseen voi luottaa.

Henkilösertifioinnin edut

  • Osoittaa, että henkilöstön osaaminen täyttää voimassaolevat määräykset
  • Toimii selkeänä ilmauksena, joka auttaa löytämään ammattitaitoista osaavaa henkilöstöä
  • Parantaa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta

 

Henkilösertifioinnin ja -pätevöinnin hakemuslomakkeet löydät täältä