Inspecta Sertifiointi Oy on Suomen ilmailualan NDT-lautakunnan valtuuttama pätevöintilaitos

Suomen NDT-lautakunta eli NDT-board Finland (NDTBF) perustettiin 20.1.2006 standardin EN 4179 mukaisesti ilmailuteollisuuden NDT-tarkastajien koulutuksen ja pätevöintien seurantaryhmäksi. Se on valtuuttanut Kiwa Inspectan pätevöittämään NDT-tarkastajia EN4179 mukaan

Suomen NDT-lautakunta

Suomen NDT-lautakunta eli NDT-board Finland (NDTBF) perustettiin 20.1.2006 standardin EN 4179 mukaisesti ilmailuteollisuuden NDT-tarkastajien koulutuksen ja pätevöintien seurantaryhmäksi. NDTBF valvoo EASA-määräysten part 145.A.30(f) ja part 21 alaisia NDT-tarkastuksia. NDTBF toimii käsikirjansa Recommended Practice of NDT-Board Finland mukaisesti ja ilmailuhallinto on hyväksynyt seurantaryhmän päätöksellä 11/72/06 25.4.2006.

Euroopan kansallisten NDT-lautakuntien yhteistyöfoorumina toimii EFNDTn European Forum for National Aerospace NDT Boards.

NDTBF kokoontuu kerran vuodessa ja siinä toimivan äänivaltaisen henkilön tulee olla EN 4179 3-tasoisesti pätevöitynyt henkilö.

Suomen NDT-lautakunnan nykyiset, äänivaltaiset jäsenet

Pekka Manninen                       MT, PT, ET, UT, RT                                              

 

Marko Ylitalo                              MT, PT, UT, ET                          

 

Jorma Patronen                        MT, PT, RT

 

Ivo Savenije                                PT, UT

 

Henri Dolk                                   MT, PT

 

Hyväksytyt koulutus- ja pätevöintilaitokset

Lautakunta on hyväksynyt seuraavat yritykset pätevöittämään NDT-tarkastajia EN4179 mukaan:

Inspecta Sertifiointi Oy

PL 530 Robert Hubertintie 2, 01511 Vantaa

NDTBF on valtuuttanut Kiwa Inspecta Sertifioinnin suorittamaan myös EN4179 mukaisia 3-tason tenttejä.

AEL, Action Experience Learning

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki

NDTBF on hyväksynyt AEL:n koulutusorganisaatioksi Suomessa