Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavien toimijoiden toiminnassa laadukkailla johtamisjärjestelmillä on ISO merkitys. Tämän tueksi kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO tarjoaakin lukuisia standardeja kuten ISO 9001, ISO 13485, EN 15224 ja niin edelleen. Sertifiointi onkin tullut alan toimijoille hyvin ajankohtaiseksi ainakin sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä koskevan keskustelun ja mahdollisesti tulevaisuudessa velvoittavan sertifiointivelvollisuuden myötä. 

Kiwa Inspecta tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille monia ISO-standardin mukaisia auditointeja, sillä ISO-standardien mukaisesti rakennetut johtamisjärjestelmät edustavat parhaiten kansainvälisesti todettua laatutasoa. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle on tarjolla muitakin erilaisia laatujohtamisen viitekehyksiä kuten CAF, EFQM ja SHQS, joita vasten sertifiointi voidaan suorittaa.  Olemme koonneet eri vaihtoehdoista vertailupaketin, jonka voit tilata itsellesi maksutta.

Tilaa ilmainen sote-viitekehysvertailu sähköpostiisi

Sote-toimijat voivat myös osallistua 30.6.2018 päättyvään haasteeseemme, jossa osallistujien kesken arvotaan 5 ilmaista kuiluanalyysiä. 

Lue lisää "sote-haasteesta"

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhoitoalalle seuraavien johtamisjärjestelmien ISO-sertifiointeja: