Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavien toimijoiden toiminnassa laadukkailla johtamisjärjestelmillä on ISO merkitys. Tämän tueksi kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO tarjoaakin lukuisia standardeja kuten ISO 9001, ISO 13485, EN 15224 ja niin edelleen. Sertifiointi onkin tullut alan toimijoille hyvin ajankohtaiseksi ainakin sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä koskevan keskustelun ja mahdollisesti tulevaisuudessa velvoittavan sertifiointivelvollisuuden myötä. 

Kiwa Inspecta tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille monia ISO-standardin mukaisia auditointeja, sillä ISO-standardien mukaisesti rakennetut johtamisjärjestelmät edustavat parhaiten kansainvälisesti todettua laatutasoa. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle on tarjolla muitakin erilaisia laatujohtamisen viitekehyksiä kuten CAF, EFQM ja SHQS, joita vasten sertifiointi voidaan suorittaa.  Lue lisää eri vaihtoehdoista ja lataa laatimamme viitekehysten vertailupaketti täältä

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhoitoalalle seuraavien johtamisjärjestelmien ISO-sertifiointeja: