Toimitusketju/Arvoketju

Menestyvän yrityksen tulee tuntea arvonsa ja pystyä varmistamaan, että ne ulottuvat kaikkeen sen toimintaan - koko toimitusketjun pituisesti. Arvoketjun luotettavuus tilaajayrityksen ja sen toimittajien toiminnassa on edellytys tavoitteelliseen yhteistyöhön, mikä mahdollistaa osaamisen ja kyvyn oppia, vaatimusten mukaiset toimitukset sekä sitoutumisen sovittuihin asioihin. Hyvä ja avoin yhteistyöpohja ja toimittajan tunteminen takaavat jatkuvuuden, taloudellisuuden ja vastuullisuuden yrityksen arvoketjussa.

Toimitusketjun hallinnassa auttaa ns.toimittaja-arviointien tekeminen: 

Toimituskyvyn arviointi (Green Card®) -palvelussa selvitetään yrityksen laaduntuottokykyä toimituskyvyn näkökulmasta.

HSEQ-arviointi tarkastelee yrityksen työterveys ja työturvallisuus, ympäristö- sekä ja laatunäkökulmia tilaajayrityksen arvojen ja vaatimusten mukaisesti.

Arvoketjun/Toimitusketjun toimittaja-arvioinnilla pystytään

  • tunnistamaan potentiaaliset toimittajat
  • arvioimaan toimittajien kyvykkyys
  • varmistamaan yritystoiminnan jatkuvuus ja vastuullisuus
  • valitsemaan sopivimmat toimittajat
  • kehittämään yhteistyötä eri toimittajien kanssa
  • vaatia parannuksia yhteistyöhön
  • muodostaa ja ylläpitää kokemuspohjaa
  • vaihtaa toimittajaa tarvittaessa, estää tai rajoittaa toimittajan käyttöä yms.

Luottamuksen ja luotettavuuden osoittamiseksi toimittaja voi esittää omaa valvontaa, ulkopuolisia todennuksia ja pätevyystodistuksia sekä avoimuutta ja viestintää tavoitteista ja toiminnasta. Toimitusketjun jokaisen toimijan on kyettävä tuottamaan laatua. Siksi on tärkeää, että jokainen toimittaja sitoutuu siihen ja pystyy osoittamaan sen. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!