Laatu

Johtamis- ja laatujärjestelmän sertifiointi sekä erilaiset arvioinnit ovat yrityksen johtamisen työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ne ovat osoitus laaduntuottokyvystä ja usein jopa edellytys kansainvälisille hankinta- ja toimittajasopimuksille.

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 -standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja kaikille toimialoilla.

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnustettu organisaatioiden kypsyyden ja prosessien kyvykkyyden mittaus- ja kehittämismalli. Se tarjoaa joustavan ja liiketoimintalähtöisen kasvualustan yrityksen ja sen prosessien suorituskyvyn kehittämiseen. CMMI-mallin ydinajatuksena on, että organisaatioon juurrutetut kyvykkäät prosessit takaavat laadukkaan lopputuloksen oli kysymys sitten ohjelmisto- tai palvelutuotannosta. CMMI-palvelua voidaan käyttää organisaation oman kehityspolun määrittämiseen tai arvioitaessa toimittajien kyvykkyystasoa.

HSEQ-arviointi

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi työterveys- ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) -kokonaisuudet sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen toimitussuhteen näkökulmasta. 

Soita ja kysy lisää

Tutustu johtamis- ja laatujärjestelmän sertifiointiin ja arviointeihin: