Laatu

Johtamis- ja laatujärjestelmän sertifiointi sekä erilaiset arvioinnit ovat yrityksen johtamisen työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ne ovat osoitus laaduntuottokyvystä ja usein jopa edellytys kansainvälisille hankinta- ja toimittajasopimuksille.

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 -standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja kaikille toimialoilla.

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnustettu organisaatioiden kypsyyden ja prosessien kyvykkyyden mittaus- ja kehittämismalli. Se tarjoaa joustavan ja liiketoimintalähtöisen kasvualustan yrityksen ja sen prosessien suorituskyvyn kehittämiseen. CMMI-mallin ydinajatuksena on, että organisaatioon juurrutetut kyvykkäät prosessit takaavat laadukkaan lopputuloksen oli kysymys sitten ohjelmisto- tai palvelutuotannosta. CMMI-palvelua voidaan käyttää organisaation oman kehityspolun määrittämiseen tai arvioitaessa toimittajien kyvykkyystasoa.

HSEQ-arviointi / Toimittaja-arviointi

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi työterveys- ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) -kokonaisuudet sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen toimitussuhteen näkökulmasta. 

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Käännöspalveluprosessin kehittäminen ISO 17100 -sertifioinnilla

ISO 17001 –käännöspalveluprosessin sertifiointi on tarkoitettu käännöspalveluita tuottaville yrityksille Suomessa ja ulkomailla. Käännöspalveluyritys voi sertifikaatilla osoittaa, että käännöspalvelut tuotetaan kansainvälisen ISO 17001-standardin mukaisesti. Samoin se voi osoittaa, että sen prosessit ja resurssit täyttävät asiakkaiden ja muiden tahojen asettamat vaatimukset ja esimerkiksi asiakaspalautteen keruu ja analysointi on suunniteltu. Kiwa Inspecta on pitkään arvioinut käännöspalveluorganisaatioita, joilla on joko ISO 9001 laatustandardin tai ISO 17100-käännöspalvelustandardin mukainen toimintajärjestelmä.

Soita ja kysy lisää

Tutustu johtamis- ja laatujärjestelmän sertifiointiin ja arviointeihin: