Metsäteollisuus ja energia

Viranomaiset, yritykset, media ja loppukäyttäjät osoittavat kaiken aikaa kasvavaa kiinnostusta raaka-aineena käytettävän puun alkuperää kohtaan. PEFC-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa edistetään vapaaehtoisesti. PEFC on kansainvälinen tunnus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotetusta puusta, jota metsäteollisuuden kansainväliset asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät yhä useammin etsivät. Kiwa Inspectan tarjoamia palveluita ovat:

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi (PEFC™ ja FSC®)

Puun alkuperäketjun halinnan sertifiointi on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Metsäsertifiointi (PEFC)

Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin ja PEFC-sertifioinnin käyttöön. Jotta alue saisi sertifikaatin, on metsänomistajien ja muiden metsätalouden toimijoiden, kuten metsänhoitoyhdistysten, puunkorjuuorganisaatioiden, metsäkeskuksen, metsäteollisuuden ja koneyrittäjien, sitouduttava sertifiointikriteerien mukaiseen toimintaan.

Päästökaupan todentaminen

Päästökauppa edellyttää päästölupaa, jonka vaatimuksena on päästöjen suunnitelmallinen tarkkailu ja raportointi tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Kiwa Inspecta on Energiamarkkinaviraston hyväksymä päästökauppatodentaja ja alan markkinajohtaja Suomessa. Koulutettujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme avulla asiakas saa paitsi tarvittavat todistukset, myös paljon todentamisen yhteydessä esille tulleita tietoja toimintansa kehittämiseen, esimerkiksi tuotetun energian optimoimiseksi tai vaihtoehtoisten energiamuotojen löytämiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää