Puhtaanapito ja kuljetus

Kiwa Inspecta tarjoaa palveluita myös liikenneturvallisuuden ja siivousalan laadun kehittämiseen.

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Johtamisjärjestelmästandardi ISO 39001 (Road Traffic Safety, RTS, Management) on yleisluontoinen ja soveltuu kaikille organisaatioille riippumatta niiden tyypistä, koosta tai tuotteesta ja tuotetusta palvelusta. ISO 39001 -standardi antaa työvälineitä organisaation matkaan kohti nollaa kolaria ja tapaturmaa. Standardissa tunnistetaan hyvän liikenneturvallisuusjohtamisen elementtejä käytännössä, joiden avulla organisaatio pystyy saavuttamaan halutut liikenneturvallisuustulokset.

Puhtausalan toimittaja-arviointi

Puhtauspalvelujen laatu vaikuttaa merkittävästi työviihtyvyyteen, työturvallisuuteen, terveyteen ja pintojen elinikään. Toivottu työsuorite syntyy joka kerta vain organisaatioilta, joiden toiminnan laatu on kunnossa. Johdetussa organisaatiossa työt mitoitetaan oikein, välineet ovat asianmukaisia, henkilöstö osaa tehtävänsä ja työmenetelmät ovat nykyaikaisia.