Tietoturvallisuus ja informaatioteknologia

Yrityksille tietoturvallisuus on elintärkeää. Luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin tai arvokkaan tiedon katoaminen voivat johtaa valtaviin taloudellisiin menetyksiin sekä maineen, asiakkuuksien ja/tai kumppanuussuhteiden vaarantumiseen. Silti monissa organisaatioissa ja yrityksissä ei ole selkeää kuvaa tietojen suojaamisen käytäntöjen toimivuudesta. Kiwa Inspectan sertifioimat tai arvioimat tietoturvallisuuden ja tietoturvajohtamisen järjestelmät osoittavat puolueettomasti, että organisaatio johtaa tietojensa turvaamista pitääkseen ne virheettöminä, helposti käytettävissä ja hyvin suojattuina. Palvelumme kattavat:

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi on kattava selvitys tietojen suojaamisen käytännöistä ja niiden tilasta yrityksessä. Tietoturvallisuuden arvioinnin tason avulla tunnistetaan organisaation tietoturvakäytännöistä ja henkilöstön tietoisuudesta ne osa-alueet, joita kehittämällä todennäköisimmin vähennetään tietoturvariskien toteutumista. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi (ISO/IEC 27001)

Kansainvälisen ISO/IEC 27001-standardin pohjalta sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (Information Security Management System, ISMS) osoittaa, että organisaatio johtaa tietojensa turvaamista pitääkseen ne virheettöminä, helposti käytettävissä ja hyvin suojattuina. 

IT-palvelunhallintajärjestelmien sertifiointi (ISO/IEC 20000) 

ISO/IEC 20000 -sertifioidut IT-palvelunhallinnan järjestelmät osoittavat palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen tavalla, joka täyttää palvelulle asetetut vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. 

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnustettu organisaatioiden kypsyyden ja prosessien kyvykkyyden mittaus- ja kehittämismalli. Se tarjoaa joustavan ja liiketoimintalähtöisen kasvualustan yrityksen ja sen prosessien suorituskyvyn kehittämiseen. 

SÄHKE2-sertifiointi

SÄHKE2-sertifioinnin avulla ohjelmistotoimittaja voi osoittaa kehittämiensä järjestelmien soveltuvuuden tukemaan luotettavan sähköisen pysyväissäilytyksen prosesseja. SÄHKE2-sertifikaatti on puolueettoman ja akkreditoidun sertifiointielimen antama todistus siitä, että järjestelmä täyttää kaikki siihen kohdistuvat normiston vaatimukset

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Ota yhteyttä ja kysy lisää