Toimittaja-arvioinnit

Menestyvän yrityksen tulee tuntea toimittajansa, sillä se luo edellytykset tavoitteelliseen yhteistyöhön, joka mahdollistaa osaamisen ja kyvyn oppia, vaatimusten mukaiset toimitukset sekä sitoutumisen sovittuihin asioihin. Hyvä ja avoin yhteistyöpohja ja toimittajan tunteminen takaavat jatkuvuuden, taloudellisuuden ja vastuullisuuden arvoketjussa.

Toimittaja-arvioinnilla pystytään

 • tunnistamaan potentiaaliset toimittajat
 • arvioimaan näiden kyvykkyys
 • varmistamaan jatkuvuus ja vastuullisuus
 • valitsemaan sopivimmat
 • kehittämään yhteistyötä
 • vaatia parannuksia
 • muodostaa ja ylläpitää kokemuspohjaa
 • vaihtaa toimittajaa tarvittaessa, estää käyttö, rajoittaa yms.

Toimittaja-arviointi pienentää tilaajan riskiä brändivahinkoihin, korvausvelvoitteisiin tai viivästysten aiheuttamiin sanktioihin. Läpinäkyvä toimitusketju, tuotevirheiden ja viivästysten minimointi ovat jokaisen yrityksen tavoitteena, mutta keinot valita toimittajista parhaat vaativat systemaattista arviointia. Pelkkä sanallinen lupaaminen tai todistelu voi muuttua totuuden muunteluksi ja katteettomiksi referensseiksi.

Luottamuksen ja luotettavuuden osoittamiseksi toimittaja voi esittää omaa valvontaa, ulkopuolisia todennuksia ja pätevyystodistuksia sekä avoimuutta ja viestintää tavoitteista ja toiminnasta. Toimitusketjun jokaisen toimijan on kyettävä tuottamaan laatua. Siksi on tärkeää, että jokainen toimittaja sitoutuu siihen ja pystyy osoittamaan sen.

Toimittaja-arvioinnin edut tilaajalle

 • arvioinnin tekee ulkopuolinen ammattiarvioija
 • tilaajan tai tilauksen koolla ei ole merkitystä
 • tilaajien käytössä jo valmiina yli 300 yrityksen arvioinnit
 • tasapuolinen ja vertailukelpoinen menetelmä
 • kilpailuoikeudellisesti pätevä järjestelmä - kuka tahansa tilaaja voi hakea jäsenyyttä

Toimittaja-arvioinnin edut toimittajalle

 • todennusten tai sertifikaattien puute ei este toimittajaksi pääsylle
 • ei jatkuvaa vakuuttelua - yksi arviointi kelpaa kaikille tilaajille
 • annettu arviointi sisältää myös ehdotuksia toiminnan parantamiseen - toimii toiminnan kehittämisen työkaluna

Tilaajien yhteenliittymiä ovat HSEQ-arviointimenettely yhteisellä työpaikalla sekä Green Card -työlupakäytäntö   teknologiateollisuudessa ja rakennusalalla sekä Clean Card -arviointi puhtausalalla. Tutustu toimittaja-arviointeihimme, nykyisiin tilaajayrityksiin ja ota yhteyttä. Selvitetään, olisiko toimittaja-arviointi sinun yrityksellesi oikea tapa luoda koko toimitusketjun laatua!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!