Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Henkilöstön työkyky ja yrityksen työturvallisuus ovat erittäin tärkeitä johtamisen alueita kaikille yrityksille: esimerkiksi Työkyvyttömyys aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 25 miljardin euron kustannukset. Kiwa Inspecta tarjoaa työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen palveluita, jotka auttavat yritystä johtamaan työntekijöidensä työkykyä: laaja-alaisesti ja tuloksellisesti menetelmillä, joilla työturvallisuuden ja työkyvyn johtaminen integroituu kiinteäksi osaksi yrityksen johtamiskäytäntöjä.

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Se on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille: se kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia.

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

OHSAS 18001 -standardi poistuu käytöstä ja tilalle tulee kattavampi, uudempi ja parempi ISO 45001 -standardi. Kaikki uudet työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifioinnit tehdään uutta standardia vasten. OHSAS 18001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida joko erikseen tai samanaikaisesti. Näin Kiwa Inspectan sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa. 

HSEQ-arviointi

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi työterveys- ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) kokonaisuudet sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. HSEQ-arviointi on tehokas menettely arvioida edellisiä kokonaisuuksia toimitussuhteissa. Yhteisellä työpaikalla kaikkien tulisi sitoutua yhteiseen turvallisuuskulttuuriin sekä vastuullisiin toimintatapoihin.

Tutustu työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen sertifiointi- ja arviointipalveluihimme. Soita tai jätä yhteydenottopyyntö, niin mietitään yhtessä kuinka pavelumme auttaisi yritystänne työkykyjohtamisen laatumatkalla.

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Ota yhteyttä ja kysy lisää