Ympäristö

Ympäristösertifikaatti kertoo asiakkaille ja sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Se on puolueeton ja objektiivinen arvio siitä tasosta, jolla yrityksen ympäristöasioiden hoitaminen on. Samalla se on johtamisen työkalu jatkuvassa parantamisessa ja kertoo päämäärätietoisesta ponnistelusta ympäristön eteen. 

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointi

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä, ETJ, auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin. Energiankäytön prosessien jatkuvalla parantamisella voidaan saavuttaa yhä parempia tuloksia. Energiatehokkuus ja energiatehokkuusjärjestelmä tukevat esimerkiksi energiapolitiikan kehittämisessä, tavoitteiden, prosessien ja jatkotoimenpiteiden määrittelyssä, poliittisten sitoumuksien saavuttamisessa sekä suorituskyvyn vahvistamisessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää