Ympäristö

Ympäristösertifikaatti kertoo asiakkaille ja sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Se on puolueeton ja objektiivinen arvio siitä tasosta, jolla yrityksen ympäristöasioiden hoitaminen on. Samalla se on johtamisen työkalu jatkuvassa parantamisessa ja kertoo päämäärätietoisesta ponnistelusta ympäristön eteen. 

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointi

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä, ETJ, auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin. Energiankäytön prosessien jatkuvalla parantamisella voidaan saavuttaa yhä parempia tuloksia. Energiatehokkuus ja energiatehokkuusjärjestelmä tukevat esimerkiksi energiapolitiikan kehittämisessä, tavoitteiden, prosessien ja jatkotoimenpiteiden määrittelyssä, poliittisten sitoumuksien saavuttamisessa sekä suorituskyvyn vahvistamisessa.

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Ota yhteyttä ja kysy lisää