Yritysturvallisuus

Kiwa Inspecta luo turvallisuutta kaikkialle yhteiskuntaan. Olemme Pohjoismaiden johtava asiantuntija turvallisuudessa, laadussa ja luotettavuudessa. Haluamme auttaa myös asiakkaitamme osoittamaan turvallisuutensa ja luotettavuutensa asiakkailleen ja sidosryhmilleen useilla eri sertifiointi- ja palvelutuotteillamme.

Yritysturvallisuudessa tarjoamme johtamisjärjestelmien arviointeja ja sertifiointeja kuten KiwaRima -yritysturvallisuuden johtamisen arvioinnin, ISO 22301 jatkuvuudenhallinnan sertifioinnin, useita eri tietoturvallisuuden ja informaatioteknologian sertifiointipalveluita, ISO 45001 työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmän sertifioinnin sekä palveluita luotettavaan toimittajien arviointiin.

 •  Kiwa Rima™ - yritysturvallisuuden johtamisen arviointi
  Kiwa Rima™ -arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.
 • ISO 22301 - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta
  Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla organisaatio pystyy tehokkaasti suunnittelemaan, toteuttamamaan ja harjoittelemaan menettelyjä, joiden avulla sietoisuus (resilienssi) kehittyy paremmaksi sekä kyky palautua ja toipua erilaisista häiriötilanteista täyttää jatkuvuudelle asetetut standardin ja lain vaatimukset
 • Tietoturvallisuus ja informaatioteknologia
  Yrityksille tietoturvallisuus on elintärkeää. Luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin tai arvokkaan tiedon katoaminen voivat johtaa valtaviin taloudellisiin menetyksiin sekä maineen, asiakkuuksien ja/tai kumppanuussuhteiden vaarantumiseen. Tarjomiamme palveluita ovat esim. ISO/IEC 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi, ISO/IEC 20000 IT-palvelunhallintajärjestelmän sertifiointi ja SÄHKE2-sertifiointi.
 • Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen
  ISO 45001 Työterveys ja työturvallisuusjärjestelmästandardi perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan.Se on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille: se kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia.