Hakemuslomakkeet - sertifiointi

Lähetä hakemuslomake sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@inspecta.com tai osoitteeseen Inspecta Sertifiointi Oy, PL 1000, 00581 Helsinki.

 

Järjestelmäsertifiointi/ Management system certification

Järjestelmäsertifioinnin hakemuslomake

Management system certification application form

Green card -hakemuslomake

Elintarviketurvallisuusjärjestelmien hakemuslomake

Food safety management system certification, application form

SÄHKE2-tietojärjestelmäsertifiointi 

 

Tuotesertifiointi / Product Certification

Tuotesertifioinnin hakemuslomake

Product certification application form

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnän hakemuslomake 

TSL-merkin käyttölupahakemus 

Maksupäätesertifioinnin hakemuslomake

Application form for payment terminal or cash register system certification

Product certification application -Euro Heat & Power EHP001 - EN 253, 488, 488

 

Pohjoismainen tuotesertifiointi

Insta-Cert lupahakemuslomake 

 

Henkilösertifiointi 

Hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät henkilösertifioinnin sivuilta: 

NDT-testaajat

Nostolaitetarkastajat

Köysiratojen vastaavat hoitajat

Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksien pätevöinti

Telineasentajat

Siivouksen tekninen laatu

 

Henkilöpätevöinti

Hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät henkilöpätevöintien sivuilta: 

Sammutuslaitteistohenkilöt

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Käytönvalvojat

Hitsauskoordinoijat

Muoviputkihitsaajat

Kuormaus- ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostinten tarkastajat

NR-Suunnittelijat