Sertifioinnin tuotekohtaiset ohjeet

Mikäli tarvitset käyttöösi jonkin allaolevista ohjeista, ota yhteyttä asiakaspalvelu@inspecta.com tai täytä yhteydenottopyyntö.

Tuotesertifioinnin yleisohjeet

 • TR 10 PANK-hyväksyntä
 • TR 14 Valmisbetoni
 • TR_15_Betonielementit_ja_jannitetyt_betonielementit
 • TR 15 Liite 1 Kiinnityshitsaus
 • TR_16 Puuelementit
 • TR_18 Hirsitalotoimitukset
 • TR 19 Liimapuu
 • TR 20 Rakennesahatavara sormijatkaminen / Structural timber finger jointing
 • TR 21 Liimahirsi / Laminated log
 • TR 22 Naulalevyrakenteiden valmistus / Nail plate structures
 • TR 24 Rakennesahatavaran koneellinen lujuuslajittelu
 • TR 31 Lämpökäsitelty puutavara / Heat treated timber
 • TR 52 Ympäristöbetonituotteet
 • TR 55 Kaksi- tai useampilamelliset puupilarit ja -palkit / Multiple lamella wooden  pillars and beams
 • TR 56 Puukuitueristeet
 • TR 57 Betoniteräkset ja betoniteräsverkot
 • TR 100 Betonin puristuslujuuden testauksen tasotarkastuskoe
 • TR 326 FIN-kuormalavat / FIN-pallets
 • TR 329 FIN-kuormalavojen korjaus
 • TR 332 Eristyslasielementit / Insulating glass units
 • TR 337 Korroosionestokäsittely
 • TR 338 Korroosionestokäsittelyn aineet / Agents used in anti-corrosion treatment
 • TR 345 Asunnon kiintokalusteet
 • TR 348 PEL-höyrysulku- ja tiivistyskalvot
 • TR 361 Betoniteräkset ja betoniteräsverkot / Steel bars and fabrics for concrete reinforcement
 • TR 392 Betoniraudoitteet / Units for concrete reinforcement
 • TR 402 Grillihiilet, grillihiilibriketit ja kertakäyttögrillit
 • TR 407 Betonikattotiilet

Henkilösertifiointi yleiset ohjeet ABC 123

Hallintajärjestelmien arviointi- ja sertifiointimenettely ABC 200

 • ABC 200 LIITE 3 Laatujärjestelmät.pdf
 • ABC 200 LIITE 4 Ympäristöjärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 5 Työturvallisuusjärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 6 Tietoturvallisuusjärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 7 Elintarviketurvallisuusjärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 8 Hitsaavan teollisuuden laatujärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 9 Käännöspalvelut.pdf
 •  ABC 200 LIITE 10 IT-palveluiden hallintajärjestelmät.pdf
 •  ABC 200 LIITE 11 AQAP-järjestelmät
 •  EMAS 300 EMAS-todentaminen
 •  Päästökauppaan liittyvä kasvihuonekaasujen todentaminen ABC 500
 •  Metsien hoidon ja käytön arviointi- ja sertifiointimenettely ABC 700
 •  Puun alkuperäketjun hallinnan arviointi- ja sertifiointimenettely ABC 750


Tuoteryhmäkohtaiset ohjeet