Henkilöpätevyysrekisteri

Pätevyysrekisterit

Kiwa Inspecta ylläpitää erilaisia pätevyysrekisterejä, joissa luetellaan henkilöt, jotka ovat tiettynä ajanhetkenä osoittaneet täyttäneensä toimialalla sovitut vaatimukset.

Henkilösertifioinnin ja -pätevöinnin hakemuslomakkeet löydät täältä

Kiwa Inspectan pätevyysrekistereitä: