Tarkastus ja varmennus

Tarkastamme käytännöllisesti katsoen kaikkea pienistä mittauslaitteista massiivisiin painelaitteisiin. Kiwa Inspecta tekee tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa; suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin. Monet tarkastukset ovat lainsäädäntöön perustuvia ja niistä vaaditaan virallinen pöytäkirja. Toisten lähtökohdat ovat kaupallisia ja ne tehdään asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Kaikki tarkastukset suorittaa tarkastaja, jolla on kyseisen kohteen vaatima osaaminen ja kokemus.

Kiwa Inspecta toimii useiden eurooppalaisten direktiivien mukaisena ilmoitettuna tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltio on valtuuttanut Kiwa Inspectan suorittamaan tarkastuksia direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

Havaitsemme näkymättömän ja varaudumme odottamattomaan

Määräaikaistarkastusten pohjalta saadaan runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää turvallisuuden varmistamiseen ja laitteiston eliniän pidentämiseen. Tulokset toimivat arvokkaana palautteena kunnossapidolle ja antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista, jolloin kustannuksilta ja pahimmassa tapauksessa äkillisiltä käyttöhäiriöiltä voidaan välttyä. Tarkastuksemme ja valvontamme varmistavat riittävän suojaustason niin henkilöstön, ympäristön kuin omaisuuden ja tuotannonkin kannalta.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous