Painelaitteet

NDT-tarkastukset ja DT-testauksiin painelaitteille kuuluvat seuraavat palvelumme:

Turva-automaation arviointi
Jäljennetarkastus
Pyörrevirtatarkastus
Vuototarkastus

sekä: