Teemat ja tiedonjakajat

Tietopäivä tuo taas kuultavaksesi ja koettavaksesi ison kattauksen arvostettuja puhujia, kokeneita johtajia ja mielenkiintoisia asiantuntijoita. Tempaudu mukaan työn tulevaisuuden, sertifioinnin ja laatujohtamisen aiheisiin: 

Prosessit, verkostot ja sinun työsi tulevaisuus -Esko Kilpi 

Esko Kilpi kuuluu luovan tietotyön ja digitaalisen muutoksen kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin asiantuntijoihin. Sosiologi, tutkija, liikkeenjohdon konsultti ja kouluttaja Kilpi kiertää maailmaa johtamis- ja teknologiakonferensseissa pääpuhujana ravistelemassa yritysjohtoa työn murroksesta. Kilven mukaan tämän päivän digitaalinen murros vastaa vaikutuksiltaan lähes pari sataa vuotta sitten koettua teollista vallankumousta. Asiakkaan kokema arvonmuodostus, asiakaskokemus, on yksi monista asioista, jotka on pystyttävä määrittelemään uudestaan.

Kilpi työskentelee sekä julkisen sektorin organisaatioiden että johtavien monikansallisten yritysten kanssa ja painottaa näkemyksissään yritystoiminnan verkostopohjaisuutta.  Suuri osa Kilven työstä keskittyy ketterien organisaatioiden ja johtamisen periaatteisiin. Viime vuonna Forbes-lehden haastatteleman Kilven mukaan ilman yhteisöllisesti hajautettua ajattelua, vuorovaikutusta, oppimista ja yhdessä luomista tietotyö ei tuota riittävästi.

Kilpi on julkaissut useita artikkeleita interaktiivisista iteratiivisista prosesseista, prosessienhallinnasta, työn monimuotoisuudesta, tiedonhallinnan haasteista sekä liiketoiminnan ja teknologisen kehityksen suhdepohjaisuudesta. Lisäksi hän koostanut yksiin kansiin (Perspectives on new work – exploring emerging conceptualizations )oman pitkäjänteisen tutkimustyönsä, jossa hän avaa työelämän visioitaan yhdessä noin 50 eri alojen asiantuntijan kanssa aina Olli-Pekka Heinosesta Mikko Hyppöseen ja Katri Saarikiveen.

Työn keskeinen idea ei tule muuttumaan: työ on aina toisten ongelmien ratkaisua. Se, mikä tulee muuttumaan, ovat ongelmat ja tavat, joilla niitä ratkomme.” -Esko Kilpi 

 

"Miten nurmikko teillä leikataan?" -paneelikeskustelu

Aamupäivän paneelikeskustelussa kuulemme näkemyksiä laatujohtamisesta ja sertifioinnista eri toimialoja ja erikokoisia yrityksiä edustavilta henkilöiltä. Keskustelua vetää ja puheenjohtajana toimii Kiwa Inspectan myyntipäällikkö Timo Halttula, joka ampuu panelisteja kysymyksellä tentaten jokaiselta "parasta tapaa leikata nurmikko". Jokaisen yrityksen johtamisjärjestelmä on sertifioitu samaa standardia vasten, mutta mitä se tarkoittaa erilaisissa yrityksissä kun kyseessä on kahden hengen tai 8000 hengen yritys? Myös yleisö pääsee osalliseksi keskusteluun interaktiivisesti oman älypuhelimensa välityksellä.

Eri toimialoja ja henkilöstömääriä edustavien yritysten laatu- ja turvallisuusvastuulliset panelistimme:

FIXULUX, Jonna Liius, Toimitusjohtaja

Fixulux on vuonna 2015 perustettu kaksi henkeä työllistävä asiantuntijayritys Alavudelta. Yritys tarjoaa riippumatonta valaistuksen suunnittelua, mittausta, koulutusta ja konsultointia. 

Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy, Raine Nuolikoski, Toimitusjohtaja

Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut (Servi) on toimintansa vuoden 2012 alussa aloittanut noin 170 henkeä työllistävä palveluyritys, joka toimii paikallisesti Sastamalassa ja sen lähialueella. Servin omistavat Sastamalan kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

ATRIA,  Seija Pihlajaviita, Laatujohtaja

Atria on vuonna 1920 perustettu, useita tuotemerkkejä käsittävä liha- ja ruoka-alan yritys. Se työllistää n. 4 449 henkilöä viidessä maassa. Euroopassa ja Venäjällä. 

ELTEL Networks, Seppo Rytilä, EHQS-päällikkö

Eltel Networks (Eltel), on vuonna 2001 perustettu infrastruktuuriverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä. Yrityksen toiminta jakautuu kolmeen segmenttiin ja työllistää n.8000 henkeä Euroopassa sekä Afrikassa. 

TYÖPAJAT

Työturvallisuuden uusi tukipilari ISO 45001 - Sini Ahlgren

Sini Ahlgren on työterveys- ja työturvallisuusalan kouluttaja, TTT-asiantuntija ja HSEQ-tuotepäällikkö. Tietopäivässä hän avaa meille uuden, viime keväänä julkaistun työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001:n saloja. ISO 45001 korvaa OHSAS 18001 standardin ja siirtymäaika uuteen standarin on kolme vuotta. Mikä muuttuu ja mikä tekee tästä standardista niin erinomaisen yrityksille, jotka haluavat osoittaa, että heillä on käytössään puolueettomasti ja maailmanlaajuisesti laadukkaaksi arvioitu vaatimustenmukainen TTT- hallintajärjestelmä?

Alkuosa kertoo aiheen perusteista ja loppuosa sukeltaa syvemmälle työturvallisuuden syövereihin. Näiden osien välissä Pauligin Health & Safety Specialist Eija Kupi kertoo kuinka heillä otettiin uusi 45001-standardi käyttöön esimmäisten yritysten joukossa Suomessa, millaista ponnistusta se vaati organisaatiolta ja millaisia haasteita kohdattiin tässä laajuudeltaan hyvin suuressa projektissa.  

 

ISO yhteensopivat standardit ja sertifioinnin laajentaminen - Tiia Tuomi

ISO johtamisjärjestelmästandardit puhuvat keskenään samaa kieltä. Kun nälkä kasvaa syödessä ja herätään siihen, että parhaat käytännöt halutaan ottaa käyttöön myös muiden standardien muodossa, kertoo Kiwa Inspectan asiantuntija pääarvioija Tiia Tuomi siitä, kuinka päätös jalkautetaan toiminnaksi. 

Lappeenrantalainen Flowrox Oy on paraikaa ottamassa käyttöön ISO 14001-standardia ympäristöjohtamisen työkaluksi ISO 9001-laatujärjestelmän oheen. Flowrox valmistaa ratkaisuja vaativiin sulku-, säätö- ja pumppauskohteisiin yli 40 vuoden kokemuksella - ja yli 20 vuoden laatujärjestelmäkokemuksella. Flowroxin laatujohtaja Tiia Paananen kertoo ajankohtaiset kuulumiset uuden standardin käyttöönotosta ja kokemuksensa ISO-standardien yhteensopivuuden hyödyistä.

 

Jatkuvuuden hallinta - Jarkko Puistovirta

Jatkuvuudenhallinnan ISO 22301 -standardia vasten arvioidaan organisaation kykyä jatkaa tuotteiden tai palvelujen toimittamista hyväksytyllä ennalta määritellyllä tasolla häiriötilanteen jälkeen. Se pyrkii ratkaisemaan jatkuvuuden hallinnan perinteisiä ongelmia kuten osaoptimointi ja jatkuvuuden hallinnan siiloutuminen kokonaisuuden kustannuksella. Kiwa Inspectan asiantuntija pääarvioija Jarkko Puistovirta tutustuttaa sinut jatkuvuudenhallinnan ajankohtaiseen maailmaan. Ensimmäinen osa antaa yleissilmäyksen aiheeseen ja jälkimmäinen osa vie sinut syvemmälle aiheessa.

Osien välissä omasta jatkuvuuden hallinnan sertifiointimatkastaan, kokemuksistaan ja käytännöistään kertoo Telia Oyj:n Head of Quality Management Minna Söderström. Telian Helsinki Data Center otti haltuun jatkuvuudenhallinnan standardin ja saavutti sertifikaatin loppukesästä 2018.

Toiminnan kehittäminen johtamisjärjestelmän avulla - Paula Mikkola

Pääarvioija Paula Mikkolalla on 20 vuoden kokemus niin pienien kuin valtavan suurienkin organisaatioiden johtamisjärjestelmien arvioinneista. Tietopäivässä Paula avaa kuulijoille sitä, kuinka toiminnan kehittäminen saa siivet johtamisjärjestelmän avulla ja kuinka jatkuvan parantamisen filosofia mahdollistaa puolueettoman ja luotettavan kolmannen osapuolen osoituksen - sertifikaatin - osoitukseksi asiakkaille ja sidosryhmille. Tule haastamaan Paula kysymyksillä ja osallistumaan keskusteluun siitä, mihin sertifioinnin polku yritystoimintaa vie.

Keskustelun välissä pääsemme kuulemaan Woikoski Oy:n laatupäällikön Marisa Palmbergin näkemyksiä sertifioinnista, laatujohtamisesta ja jatkuvasta parantamisesta. Oy Woikoski Ab on perinteikäs suomalainen perheyritys ja kemianteollisuuden uranuurtaja. Woikoski tuottaa teollisia, elintarvike- ja erikoiskaasuja mm. eri teollisuudenalojen käyttötarkoituksiin. 

 

PALAA TAPAHTUMASIVULLE