Teemat ja tiedonjakajat

Prosessit, verkostot ja sinun työsi tulevaisuus -Esko Kilpi 

Esko Kilpi kuuluu luovan tietotyön ja digitaalisen muutoksen kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin asiantuntijoihin. Sosiologi, tutkija, liikkeenjohdon konsultti ja kouluttaja Kilpi kiertää maailmaa johtamis- ja teknologiakonferensseissa pääpuhujana ravistelemassa yritysjohtoa työn murroksesta. Kilven mukaan tämän päivän digitaalinen murros vastaa vaikutuksiltaan lähes pari sataa vuotta sitten koettua teollista vallankumousta. Asiakkaan kokema arvonmuodostus, asiakaskokemus, on yksi monista asioista, jotka on pystyttävä määrittelemään uudestaan.

Kilpi työskentelee sekä julkisen sektorin organisaatioiden että johtavien monikansallisten yritysten kanssa ja painottaa näkemyksissään yritystoiminnan verkostopohjaisuutta.  Suuri osa Kilven työstä keskittyy ketterien organisaatioiden ja johtamisen periaatteisiin. Viime vuonna Forbes-lehden haastatteleman Kilven mukaan ilman yhteisöllisesti hajautettua ajattelua, vuorovaikutusta, oppimista ja yhdessä luomista tietotyö ei tuota riittävästi.

Kilpi on julkaissut useita artikkeleita interaktiivisista iteratiivisista prosesseista, prosessienhallinnasta, työn monimuotoisuudesta, tiedonhallinnan haasteista sekä liiketoiminnan ja teknologisen kehityksen suhdepohjaisuudesta. Lisäksi hän koostanut yksiin kansiin (Perspectives on new work – exploring emerging conceptualizations )oman pitkäjänteisen tutkimustyönsä, jossa hän avaa työelämän visioitaan yhdessä noin 50 eri alojen asiantuntijan kanssa aina Olli-Pekka Heinosesta Mikko Hyppöseen ja Katri Saarikiveen.

Työn keskeinen idea ei tule muuttumaan: työ on aina toisten ongelmien ratkaisua. Se, mikä tulee muuttumaan, ovat ongelmat ja tavat, joilla niitä ratkomme.” -Esko Kilpi 

 

"Miten nurmikko teillä leikataan?" -paneeli 

Eri toimialoja ja henkilöstömääriä edustavien yritysten laatu- ja turvallisuusvastuulliset:

FIXULUX, Jonna Liius, Toimitusjohtaja

Fixulux on vuonna 2015 perustettu kaksi henkeä työllistävä asiantuntijayritys Alavudelta. Yritys tarjoaa riippumatonta valaistuksen suunnittelua, mittausta, koulutusta ja konsultointia. 

JUNNIKKALA, Markku Mäkitalo, EHQS-päällikkö

 Junnikkalan Saha on vuonna 1960 perustettu kalajokinen perheyritys, joka työllistää n. 80 henkeä. Yritys toimii puunostajana ja sahatavaran jalostajana 

ATRIA,  Seija Pihlajaviita, Laatujohtaja

Atria on vuonna 1920 perustettu, useita tuotemerkkejä käsittävä liha- ja ruoka-alan yritys. Se työllistää n. 4 449 henkilöä viidessä maassa. Euroopassa ja Venäjällä. 

ELTELNETWORKS, Seppo Rytilä, EHQS-päällikkö

Eltel Networks (Eltel), on vuonna 2001 perustettu infrastruktuuriverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä. Yrityksen toiminta jakautuu kolmeen segmenttiin ja työllistää n.8000 henkeä Euroopassa sekä Afrikassa. 

TYÖPAJAT

Työturvallisuuden uusi tukipilari ISO 45001 - Sini Ahlgren

Sertifikaatti-integraatiot - Tiia Tuomi

Jatkuvuuden hallinta - Jarkko Puistovirta

Toimintajärjestelmän rakentaminen - Tuulikki Lammi

YRITYSTURVALLISUUSTUTKIMUKSEN TULOSTEN JULKISTUS

Kiwa Inspectan riskienhallintamalli - Jyrki Lahnalahti