+358 (0)10 521 600

Uutiset

Vaadi laatua asbestilaboratorioltasi – Kiwalabin asbestinäytteet ovat nyt FINAS-akkreditoituja

Lehdistötiedote 24.05.2018 05:06

Akkreditointi tarkoittaa asiakkaillemme, että laboratoriomme on todettu kansainvälisen mittapuun mukaan päteväksi toimijaksi ja koko laatujärjestelmämme on arvioitu ulkopuolisen akkreditointielimen toimesta. Koemme, että laadukkaille haitta-ainekartoituksille on luonnollinen jatkumo akkreditoidut näytetulokset.

Uutta Kiwa Inspectalta: painelaitteen käytön valvojan verkkokoulutus

Uutinen 22.05.2018 05:11

Painelaitteita on käytössä eri toimialoilla kuten teollisuudessa, kiinteistöissä, terveydenhuollossa, kylmävarastoissa, vuokrasäiliön haltijoilla jne. Verkkokoulutuksesta hyötyvät perustietoutena painelaitteiden käytön valvojat ja käytön varavalvojat, jotka työskentelevät yhden tai kahden yksinkertaisen pienen painelaitteen parissa esim. autoklaavit, paineilmasäiliöt, ilmakaasusäiliöt.

VRT Finland saavutti ensimmäisten joukossa uuden työterveyden ja työturvallisuuden ISO 45001-sertifikaatin

Uutinen 16.05.2018 12:00

Kiwa Inspecta myönsi VRT Finlandille ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatin, ISO14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatin sekä ensimmäisten yritysten joukossa uuden ISO 45001-standardin mukaisen työterveys- ja turvallisuussertifikaatin.

Tulevaisuus on edelleen omissa käsissämme

Blogi 16.05.2018 06:23

Megatrendit, digitalisaatio, teollinen internet, tekoäly, pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka, digitaaliset kenttätyökalut, lisätty todellisuus, ja virtuaalinen todellisuus, tietomallinnus, big data. Termejä, joita kuulemme päivittäin työelämässä alasta riippumatta. Tuntuu, että sanat ovat menettäneet suurimman hohteensa jo ennen kuin olemme edes kunnolla ymmärtäneet niiden merkityksen.

Laadukas julkisivun kuntotutkimus säästää selvää rahaa

Uutinen 07.05.2018 17:59

Hyvä julkisivun kuntotutkimus on taloyhtiölle ja kiinteistönomistajalle lähes aina selvää säästöä. Kun julkisivun kunto tutkitaan huolellisesti, tiedetään, mitä toimenpiteitä julkisivu tarvitsee. Ilman hyvää kuntotutkimusta päädytään helposti joko yli- tai alikorjaamaan pintoja. Julkisivun korjauskustannuksiin verrattuna tutkimuksen hinta on aina todella pieni menoerä.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi ISO 45001 pähkinänkuoressa

Uutinen 30.04.2018 14:05

​Maaliskuussa 2018 julkaistu, pitkään odotettu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi ISO 45001 antaa systemaattisen tavan kehittää yrityksen työturvallisuusjohtamista kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti. ISO 45001:n mukaisen TTT-järjestelmän tarkoitus on vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä kehittää järjestelmällistä turvallisuusjohtamista.

Elspecta Oy fuusioidaan Kiwa Inspectaan

Lehdistötiedote 30.04.2018 09:19

Tulemme sulauttamaan Elspecta Oy:n 1.5.2018 osaksi Kiwa Inspectan yhtiötä Inspecta Tarkastus Oy:tä. Asiakkaidemme sopimukset pysyvät voimassa fuusion jälkeen, mutta käytämme jatkossa Kiwa Inspectan sopimusehtoja. Uudet sopimusehdot eivät vaikuta maksuehtoihin.

Polku johtamisjärjestelmän sertifiointiin

Blogi 26.04.2018 11:06

Joukko kysymyksiä nousee pintaan, kun päätös johtamisjärjestelmän rakentamisesta on tehty, motiivit tunnistettu, vastuuhenkilöitä nimetty ja liikkeellelähtö koittaa. Sitten vain suoraan jatkuvan parantamisen tielle. Asiakaslähtöisyyden tielle. Matkasta tulee antoisa, kun johto on hankkeessa napakasti tukena ja mukana. Mutta… Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Kauanko se kestää? Mitä se maksaa?

Luotettava sisäilmatutkimus perustuu tieteeseen ja näyttöön - vältä astumasta näihin sudenkuoppiin!

Uutinen 24.04.2018 13:07

Sisäilman laatuun liittyy usein hyvin erilaisia subjektiivisia havaintoja ja kokemuksia. Tämän vuoksi myös sisäilmatutkimuksiin on liitetty paljon huhuja ja uskomuksia. Osa tarjolla olevista tutkimuksista ei täytä tieteellisiä kriteereitä eikä niiden tekijöillä ole riittävää kiinteistöalan koulutusta. Siksi sisäilmatutkimuksen tilaajan on syytä selvittää tutkimuksen tekijän taustat huolella.

Hyvä putkistotutkimusraportti aukeaa myös maallikolle

Uutinen 24.04.2018 12:53

Hyvä putkistotutkimusraportti on työkalu, jota kaipaavat taloyhtiöiden asukkaat, omistajat, hallitukset ja isännöitsijät, mutta myös putkiremontteja käytännössä suunnittelevat ja toteuttavat yritykset. Tärkeintä raportissa ovat siinä esitetyt tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset. Ne on kirjoitettava sellaiseen muotoon, että kaikki maallikotkin ymmärtävät helposti, missä kunnossa putkisto on.

Huipputulos EFQM-arvioinnissa ​sertifiointi-liiketoiminnalle Kiwa Inspectassa

Lehdistötiedote 22.04.2018 19:15

Viime vuonna yksikään yritys Suomessa ei saavuttanut viittä tähteä organisaatioiden johtamisen laatua mittaavassa EFQM Excellence -arvioinnissa. Kiwa Inspectan sertifiointi-liiketoiminta saavutti EFQM-arvioinnissa neljän tähden tason ja jäi tuloksella vain täpärästi jälkeen täydestä viidestä tähdestä, jonne ennen vuotta 2017 ovat yltäneet Botnia Mill, Canon ja Fujitsu.

Kiwa Inspecta mukana Pohjoinen Teollisuus -messuilla

Uutinen 20.04.2018 05:57

Kiwa Inspectan osastolla pääset tutustumaan dronetarkastuksiin, rakenteiden liikkeiden ja kuormitusten monitorointiin, betoni-NDT-menetelmiin ja optisiin mittauksiin. Lisäksi osastolla värähtelyn mallinnusta - miten värähtelystä saadaan mallinnettua kuva kohteesta.

Hallien kattoturvallisuutta voidaan parantaa monitoroinnilla

Uutinen 19.04.2018 05:19

Kevät 2018 ei ole ollut armollinen halleille ja niiden katoille. Raskaiden lumikuormien vuoksi kattojen romahduksia on tapahtunut runsaasti tänä keväänä eri puolilla Suomea. Kukaan ei ole onneksi kuollut näissä onnettomuksissa, mutta läheltä-piti -tilanteita on ollut. Monitorointijärjestelmä olisi voinut estää näitä tilanteita.

Kiwa Inspecta merkittävässä roolissa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan menestyksekkäässä rakennusprojektissa

Uutinen 03.04.2018 06:16

Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, Metsä Groupin moderni biotuotetehdas Äänekoskella, valmistui aikataulussaan elokuussa 2017. Kiwa Inspecta vastasi biotuotetehtaan rakennusprojektin NDT-tarkastuksista.

HUS-Tietohallinnolle myönnettiin laadukasta johtamista osoittava ISO 9001 -sertifikaatti

Uutinen 28.03.2018 17:50

Terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään lukuisia eri tietojärjestelmiä potilaiden kanssa työskentelyä varten. Suomen suurimman sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä HUS:ssa lääkäreitä, hoitajia ja muita työntekijöitä näiden osalta palvelee HUS-Tietohallinto, jonka työn tulos on nyt kansainvälisesti tunnustetun standardin mukaista.

Kiwa Inspecta osallistui Sisäilmastoseminaariin. Messukilpailun palkinnot arvottu.

Uutinen 26.03.2018 07:49

Kiwa Inspecta osallistui järjestyksessään 33. Sisäilmastoseminaariin. Seminaari on vakiinnuttanut suosionsa alan johtavana tapahtumana. Seminaarissa kuultiin n. 70 esitelmää suomalaisesta sisäilmatutkimuksesta.

Turvallisuusjohtajan blogi: Ostamisen osaamista vai toimittajan tallomista - turvallisuusvaatimukset toimittajaverkostossa

Blogi 22.03.2018 13:31

On itsestään selvyys se, että toimitusketjulta vaaditaan tiettyjen laatuvaatimusten täyttymistä, jotta voidaan varmistaa koko toimittajaverkoston sitoutuminen samaan laaduntuottokykyyn kuin ostajalla. Myös turvallisuuden saralla yhä useammin toimittajalta kaivataan näyttöä siitä, että kaikilla turvallisuuden osa-alueilla se kykenee toimimaan vaaditulla tasolla.

Kiwalab pärjäsi erinomaisesti eri laboratorioiden vertailuissa

Lehdistötiedote 19.03.2018 04:41

​Vuoden 2017 aikana Kiwa Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyvä tutkimuslaboratorio KiwaLab osallistui eri tahojen järjestämille vertailukierroksille mikrobi-, voc- ja asbestianalytiikan osalta. Menestys näillä kansallisilla ja kansainvälisillä vertailukierroksilla oli erinomainen.

Ilmoittaudu Suomen Hissiyhdistys ry:n hissiseminaariin 12.4.

Uutinen 13.03.2018 05:40

Tämän vuoden Hissitseminaari järjestetään 12.4. Helsingissä. Seminaarissa on ajankohtaista asiaa viranomaisilta, esteettömyydestä, standardeista ja jälkiasennushisseistä. Seminaarissa on puhujana myös tuotepäällikkömme Olli Vitikka kertomassa tarkastuksilla havaituista asioista sekä INSTA standardieista 500-2 ja 730. Seminaarin hinta on 260 € + alv. Ilmoittaudu pian!

Kiwa Inspectan hommissa voi kasvaa asiantuntijana, tiiminvetäjänä ja johtajana

Uutinen 09.03.2018 09:38

Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden palveluissa pyritään tarjoamaan entistä parempia kokonaisratkaisuja asiakkaille ja toteuttamaan palveluita kustannustehokkaasti. Viime vuodet ovat olleet kovan kasvun aikaa ja yrityksessä on paljon tilaa kehittyä niin asiantuntijana kuin johtotyössäkin. Vuoden alusta kolmelle asiantuntijalle päätettiin antaa tiiminvetovastuita.