+358 (0)10 521 600

Uutiset

Yli 30 kunnan yhtymä hakee sertifikaattia yhteiselle johtamisjärjestelmälle

Lehdistötiedote 19.10.2017 19:45:00

Vaalijalan 33 jäsenkuntaa käsittävä ja sote-palveluja tuottava kuntayhtymä on tilannut johtamisjärjestelmiensä laadunarvioinnin Kiwa Inspectalta kansainvälisen ISO 9001 -standardin kriteerien mukaisesti. Kuntayhtymä on ensimmäinen kokoluokkansa julkinen toimija, joka hakee hallinta-/johtamisjärjestelmälleen kansainvälisesti tunnustettua laatuleimaa.

Kiwa Inspecta osallistuu yritysturvallisuuden johtamismallillaan innovaatiokilpailuun

Lehdistötiedote 17.10.2017 15:45:00

​Kiwa Inspecta kehittää ainutlaatuista yritysturvallisuuden johtamisen viitekehystä, joka valmistuessaan tulee olemaan ainoa julkisessa tiedossa oleva, kokonaisvaltainen yritysturvallisuuden johtamismalli. Innovaatio on ilmoitettu mukaan Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, josta on kymmenessä vuodessa kehittynyt kansainvälisestikin arvostettu kisa.

Sumuisten monttujen majavat

Blogi 6.10.2017 7:11:00

Tamtron, kansainvälinen vaakojen valmistaja, kutsui Kiwa Inspectan apuunsa varmentaakseen neljä pyöräkuormaajaansa. Pyöräkuormaaja on siis ammattitermein tuo lapsuuden leikeistäkin tuttu ”traktori”. Kuormaajan kauhassa on vaaka, joka punnitsee nostettavan materiaalin kauhan noston aikana. Nämä tulee varmentaa kolmen vuoden välein.

Turvallisuusjohtajan blogi: Millaisia prosesseja ja menettelyitä hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää?

Blogi 15.9.2017 15:26:00

Vaikka kulttuuri heijastaa aina ihmisten jo lapsuudessa omaksumia arvoja ja asenteita, voidaan ihmisten työkohtaisiin asenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttaa organisaatiokulttuurin kautta. Hyvän turvallisuuskulttuurin organisaatiossa toimenpiteet turvallisuuden edistämiseen pystytään jalkauttamaan kaikkeen toimintaan luontevasti.

Inspecta Sertifiointi Oy sai kansainvälisen tuen NDT-testaajien sertifioinnille

Uutinen 14.9.2017 17:25:00

​International Committee for Non Destructive Testing (ICNDT) on hyväksynyt Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilösertifiointielimen MRA Schedule 2 -rekisteriin. ICNDT MRA Schedule 2 luettelee ne ISO 9712 -standardin mukaiset NDT-testaajien sertifiointeja myöntävät henkilösertifiointielimet, jotka täyttävät ICNDT:n asettamat rekisteröintivaatimukset.

​Suomalaisen yrityselämän seuraavat 100 vuotta?

Uutinen 7.9.2017 21:40:00

Millaisessa Suomessa elämme vuonna 2117? Mitkä ovat yrityselämän suurimmat haasteet? Asiantuntijoiden usko tulevaisuuteen on positiivinen, vaikka liian harva näkee Esko Valtaojan mukaan omia kengänkärkiään pitemmälle. Suomalaisen yrityselämän seuraavat 100 vuotta näyttävät tiivistyvän oikeastaan vain yhteen tärkeän jännittävään kysymykseen.

Eurooppalaiset arvostavat tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä

Uutinen 7.9.2017 15:20:00

​Eurooppalaisista 70 % noudattaa tekstiilien hoito-ohjeita ja 80 % myöntää, että ostaisi todella harvoin tai ei lainkaan vaatteita, joista hoito-ohjeet puuttuvat. Ympäristövaikutuksia kuten veden- ja energiansäästöä puntaroi 84 % eurooppalaisista.

Valtion laitoksesta kansainväliseksi moniosaajaksi – Inspectasta tulee tänään Kiwa Inspecta

Lehdistötiedote 6.9.2017 7:00:00

Vuonna 1997 Inspectaksi yhtiöitetty valtion Tekninen tarkastuslaitos on kahdessakymmenessä vuodessa kasvanut kansainväliseksi palveluyritykseksi – tarkastusten, testausten, sertifioinnin ja teknisen konsultoinnin moniosaajaksi. Suomalaista palveluosaamista viedään jatkossa ulkomaille yhä vahvemmin Kiwa-konsernin kautta ja jatkossa yhtiö tunnetaan nimellä Kiwa Inspecta.

Yritysturvallisuuden asiantuntijat kokoontuivat: Turvallisuuskulttuuri - mistä se muodostuu?

Uutinen 24.8.2017 16:08:08

- Valitettavan usein turvallisuus nähdään yrityksissä kustannuksia lisäävänä toimintana, joka on omiaan estämään hyvän turvallisuuskulttuurin muodostumista. Vaikeinta ei yleensä ole ylimmän johdon vaan keskijohdon sitouttaminen. Omaan tonttiin keskittyminen johtaa helposti osaoptimointiin ja siihen, että turvallisuuteen panostamista ei nähdä kokonaisuuden kannalta oleellisena, pohti asiantuntijat.

Smart Office -konsortio hahmottelee älykkään työnteon mallia

Lehdistötiedote 21.6.2017 13:03:00

Ihmistyön kysyntä mullistuu tekoälyn tarjoutuessa monenlaisten rutiinien tekijäksi. Mikä on työnteon tarkoitus ja muoto tulevaisuudessa? Joukko rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita on päättänyt näitä megatrendejä peilaten luoda täysin uudenlaisen, toimistotilojen käyttäjäyritysten ja työntekijöiden tarpeista lähtevän älykkään työnteon konseptin.

Koneturvallisuusosaajien pätevöinti alkaa syksyllä

Uutinen 21.6.2017 7:47:00

Inspecta aloittaa koneturvallisuussektorilla työskentelevien pätevöinnit syksyllä 2017.Koulutuksiin osallistuvien on mahdollista suorittaa kolmentasoisia pätevöintejä, joista ensimmäisellä tasolla suoritetaan koneturvallisuuskortti ja seuraavilla tasoilla akkreditoidut koneturvallisuusasiantuntijan ja -mestarin pätevöinnit.

Inspectassa uusiin tehtäviin yli 100 henkilöä, tavoitteena erinomainen työntekijäkokemus

Lehdistötiedote 14.6.2017 11:33:41

Inspectan kasvu jatkuu tasaisena. Vuoden 2016 aikana kasvu näkyi henkilöstömäärän reiluna kasvuna. Tavoitteena on hankkia parhaat asiantuntijat oikeille paikoille, koska erinomaiset palvelukokemukset eivät synny ilman erinomaista työntekijäkokemusta. Tänä vuonna julkaisemme henkilöstötilinpäätöksen aiemmista vuosista poiketen julkisesti.

Kuinka paljon voimaa Hydraulic Press Channelin voimalaitteessa todellisuudessa on?

Uutinen 9.6.2017 8:13:00

Inspectan Jouni Pesonen ja Niko Koskinen kävivät mittaamassa kuinka paljon ruutia kuuluisasta Hydraulic Press Channelin voimalaitteesta löytyy. Aiheesta löytyykeskiviikkona julkaistu video Beyond the Press Youtube-kanavalta, . Videolla myös rikotaan Youtube-kanavan perustajien tapaan kaikenlaista.

Inspecta aloitti lennokein tehtävät tarkastukset

Uutinen 2.6.2017 8:55:23

​Inspecta palvelee nyt lennokkien avulla tehtävin tarkastuksin. Miehittämättömään ilma-alukseen kiinnitettyjä kameroita käyttämällä voidaan minimoida henkilönostimien käyttöä ja näin tuottaa tarkastustietoa kohteesta entistä kustannustehokkaammin ja turvallisemmin. 3D-mallinnuksen ja laajan tutkimusvalikoimamme ansiosta asiantuntijamme tuottavat kokonaisselvityksen hankalapääsyisestäkin kohteesta.

Toimitusketju pettää - sinä vastaat!

Blogi 29.5.2017 14:42:00

Vastaavatko alihankkijoittesi laatu, toimintatavat, työturvallisuus ja riskienhallinta sinun organisaatiosi laatuvaatimuksia? Miten voit varmistua, että toimitusketjusi laaduntuottokyky on sinun yrityksesi vaatimalla tasolla? Kuinka voit valikoida hyvistä toimittajista parhaat? Green Card®-toimittaja-arviointi on esimerkki kolmannen osapuolen tekemästä puolueettomasta arvioinnista.

Turvallisuusjohtajan blogi: Yritysturvallisuuden mittaaminen - määrän mittaamisesta muutoksen mittaamiseen

Blogi 24.5.2017 9:13:17

Yritysturvallisuuden asiantuntijaryhmä kokoontui pohtimaan turvallisuuden mittareita ja indikaattoreita. Turvallisuus on koko yrityksen toimintaa poikkileikkaavaa toimintaa. Vaikka asiantuntijaryhmä oli yhtä mieltä siitä, että yritysturvallisuus vaatii ennen kaikkea yritysjohdon vahvaa sitoutumista ja johtamista, sen tulee nähdä vaikuttavan yhtä lailla alhaalta ylöspäin.

Turbiinien kunto selviää värähtelymittauksella

Uutinen 23.5.2017 14:01:02

Turbiinien ja generaattorien laiteviat pyritään selvittämään värähtelymittauksessa. 32-kanavaisella laitteella voidaan ennakoida viat, jotka huolletaan suunnitellun seisokin aikana.

Yritysturvallisuuden asiantuntijat pohtivat organisaatioturvallisuuden tärkeimpiä mittareita

Uutinen 19.5.2017 15:49:00

Yritysturvallisuuden asiantuntijatyöryhmän tavoitteena on luoda tilannekuvaa turvallisuusjohtamisen tilanteesta Suomessa ja kehittää avoin yritysturvallisuuden johtamisen viitekehys, josta olisi hyötyä koko suomalaiselle yritysmaailmalle ja yhteiskunnalle. Tänään pohdinta kohdistui turvallisuusjohtamisen mittaamiseen, joka on merkittävä osa yrityksen kokonaisturvallisuuden hallintamallia

Inspecta on tutkimuslehmä

Uutinen 19.5.2017 9:42:59

Digitaalinen laatujohtaminen – salamannopeaa ja läpinäkyvää

Uutinen 18.5.2017 15:10:00

Inspectassa lähdettiin kehittämään moderneja laadunhallintamenettelyn työkaluja, jotka antaisivat reaaliaikaisesti selkeän kokonaiskuvan menettelyistä ja kehityskohteista. Haaste oli kova, muutosta varten kaiken toiminnan oli ensin digitalisoiduttava ja ihmisten oli opeteltava uusia tapoja toimia.