Inspecta myönsi Boliden Harjavalta Oy:lle energiajärjestelmäsertifikaatin

Inspecta myönsi Boliden Harjavalta Oy:lle energiajärjestelmäsertifikaatin

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt 28.6.2011 Boliden Harjavalta Oy:lle EN 16001 -standardin mukaisen energiajärjestelmäsertifikaatin. Kyseessä on ensimmäinen Inspectan myöntämä metalliteollisuuden ja samalla koko teknologiateollisuuden alan yrityksen energiajärjestelmäsertifiointi.

Metallien jalostus on energiavaltaista teollisuutta, jolle on ominaista suuri energiankulutus. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää ja samalla lisää energiankäytön kustannustehokkuutta.

Energiajärjestelmään sisältyy systemaattisia menettelyjä ylläpitää energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. Järjestelmän puitteissa Boliden Harjavalta Oy asettaa konkreettiset tavoitteet ominaisenergiakulutustensavähentämiseksi. Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia todennetaan seurantamittausten avulla.

"Toimialallamme tulee kilpailukyvyn säilyttämiseksi kiinnittää entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen energiakustannusten jatkuvassa nousussa. Tämän varmistamisessa uskomme sertifioidun energiahallintajärjestelmän tehostavan edelleen omaa toimintaamme", toteaa Boliden Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Makkonen.

Kuvassa Inspectan Helena Kunttu luovuttaa sertifikaatin Boliden Harjavalta Oy:n tekniselle johtajalle Pentti Aholalle. "Energiahallintajärjestelmän ansiosta olemme parantaneet koko henkilökunnan energiatietoisuutta ja pystymme näin tehokkaammin ja määrätietoisemmin vastaamaan asettamiimme tavoitteisiin", Ahola totesi kiitospuheessaan.

Lisätietoja antaa Helena Kunttu, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi Oy, puh. 040 759 9648.

Lisätietoa EN 16001 -standardin mukaisesta sertifioinnista voit lukea lisää täältä.


Kommentit

Lisää kommentti MyNewsDeskissä »