Vaurioituneille ohjaamoille uusi elämä uudella menettelytavalla

Vaurioituneille ohjaamoille uusi elämä uudella menettelytavalla

Turvaohjaamo on pakollinen turvallisuuden takaaja suuressa osassa kaivinkoneita, traktoreita ja metsäkoneita. Nyt vaurioituneille ohjaamoille voidaan saada uusi käyttöikä, sillä Inspecta on yhteistyössä Liikennevakuutuskeskuksen teknisen yksikön kanssa kehittänyt uusia menettelytapoja turvaohjaamoiden vauriokorjausten suorittamiseksi.


Turvaohjaamo on kaivinkoneissa, traktoreissa, metsäkoneissa sekä vastaavissa työkoneissa vaadittava ja turvallisuuden kannalta olennainen osa. Turvaohjaamo on erillään varsinaisesta ajoneuvon rungosta, ja sen tehtävänä on suojella ajajaa esimerkiksi koneen kaatuessa. Turvaohjaamon pakollisuudella on siis merkittävä vaikutus työturvallisuuteen.

Uusi elinikä korjauksella

”Nyt kehitetyn menettelyn lähtökohtana on, että korjauksella voidaan saavuttaa ohjaamon alkuperäiset muototoleranssit ja palauttaa alkuperäiset lujuus- ja energiansitomisominaisuudet. Nämä ovat keskeisiä turvaohjaamon turvallisuuden kannalta”, kertoo Inspectan johtava asiantuntija Jukka Laaksonen.

Korjaukset suoritetaan Inspecta Tarkastus Oy:n valvonnassa ja korjaajalta edellytetään osoitettua ammattitaitoa ennen korjaustöiden aloittamista. ”Vaurioituneille ohjaamoille voidaan menetelmällä saada uusi elinikä, ja sitä voidaan soveltaa useimpiin markkinoilla oleviin turvaohjaamoihin”, Laaksonen sanoo.  

Uusien turvaohjaamoiden valmistusta, markkinoille saattamista ja turvallisuutta käsittelee EU:n konedirektiivi. Turvaohjaamo on konedirektiivin tarkoittama turvakomponentti, joka saatetaan markkinoille yleensä tyyppitarkastusmenettelyn kautta. ”Tällä tarkoitetaan, että ohjaamon valmistaja osoittaa suojauksen riittävyyden rikkovalla aineen­koetuksella. Testit tekee ilmoitettu laitos, ja testeissä menestynyt ohjaamo voidaan tuoda EU-markkinoille turva­ohjaamona”, Laaksonen kuvailee.

Menetelmän taustalla laajat tutkimukset

Markkinoille saatettuja ja käytössä jo olevia ohjaamoita koskee sen sijaan valtioneuvoston asetus 403/2008 tai muut käyttöä koskevat säädökset. Käytössä vaurioituneen ohjaamon korjaaminen on siten mahdollista, mikäli se tehdään riittävällä asiantuntemuksella, kuten Inspectan valvonnassa.

Korjaus­mahdollisuuksien selvittämiseksi tutkittiin ohjaamoiden rakenteisiin liittyviä teknisiä vaatimuksia ja niissä käytettyjä materiaaleja. Käytetyille materiaaleille tehtiin laaja perustutkimus niiden lujuusteknisten ominaisuuksien selvittämiseksi sekä korjaustoimenpiteiltä edellytettävien prosessien kartoittamiseksi. Korjausmenetelmien kehittelyssä oli tiiviisti mukana myös Sjöman Helsingin Nosturit Oy.

Suurin osa vaurioituneista ohjaamoista korjattavissa

”Jokaista pahasti vaurioitunutta ohjaamoa ei tietenkään voida korjata, sillä muodonmuutokset voivat joskus olla liian suuria tai jyrkkiä. Sitä varten on määritelty tiettyjä periaatteita esimerkiksi sallituista venymistä ja taivutussäteistä, jotka varmistetaan ennen korjauksen aloittamista”, Jukka Laaksonen toteaa. Tehdyn perustutkimuksen perusteella on tällä hetkellä kuitenkin mahdollista tehdä korjauksia suurimpaan osaan käytössä olevista turvaohjaamoista. Perustutkimuksesta poikkeavia materiaaleja saattaa olla käytössä jonkin verran nyt tai tulevaisuudessa, joten kehitystyö korjausten parissa jatkuu.


Ota yhteyttä:

Jukka Laaksonen, p. 0400 433 037
Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@inspecta.com

Kommentit

Lisää kommentti MyNewsDeskissä »