Baltic Sea Action Group haluaa ratkaista Itämeren ongelmat jo kuivalla maalla

Baltic Sea Action Group haluaa ratkaista Itämeren ongelmat jo kuivalla maalla

Inspecta on useana vuonna tukenut Itämeren suojelua Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kautta. Tänä vuonna heitämme jälleen joululahjamme Itämereen. Miten säätiö käyttää lahjoitusvaroja toiminnassaan?

Baltic Sea Action Group on vuonna 2008 perustettu sitoutumaton säätiö, joka tekee ratkaisukeskeistä työtä Itämeren pelastamiseksi yhdistämällä viranomaisten, yksityisen ja kolmannen sektorin voimavaroja, kertoo yksi säätiön perustajista, Anna Kotsalo-Mustonen.

”Säätiö perustettiin, koska aiemmat toimintatavat eivät ole tuottaneet tuloksia tarpeeksi laajalti. Sen sijaan että etsisimme nopeita pikavoittoja, pyrimme muokkaamaan rakenteita, jotta haitallisia toimintatapoja ei pääse syntymään. Ravinteiden kiertoon vaikuttaminen on yksi tämänhetkisiä painopisteistämme. Lähdemme siitä, että haluamme pitää kaikessa ruuantuotannossa arvokkaat ravinteet kierrossa ja estää niitä päätymästä mereen. Se on tehokkaampaa kuin onkia päästöjä merestä jälkikäteen”, Kotsalo-Mustonen kuvailee.

Tee mitä parhaiten osaat 

Säätiön toiminta perustuu erilaisten toimijoiden tekemiin vapaaehtoisiin sitoumuksiin. ”Konseptiin kuuluu olennaisesti se, että kukin tekee sitä mitä parhaiten osaa ja mihin voi eniten vaikuttaa. Esimerkiksi Fazer sitoutui hiljattain ottamaan käyttöön ympäristöä vähemmän kuormittavia viljelykäytäntöjä ja Baltic Sea, winter 1vähentämään päästöjä ravintoketjun eri vaiheissa. Erityistä toiminnassamme on, että olemme todella saaneet mukaan laajasti erilaisia tahoja”, sanoo Kotsalo-Mustonen. Sitoumuksia konkreettisesta toimista ovat tehneet muun muassa kaikki Itämeren ympärysvaltiot. Lisäksi Itämeri-aiheen pitäminen esillä poliittisella tasolla on edellytys lainsäädännöllisten ja EU-tasoisten asioiden edistämiselle.

Huippukokouksista maatilan arkeen 

BSAG on kahdesti järjestänyt Itämeri-huippukokouksen, viimeksi keväällä 2013 Pietarissa. ”Edistysaskeleet kulminoituivat Pietarissa. Pääministeri Medvedev lupasi muun muassa, että Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan ongelmiin vihdoin puututaan. Tähän ei ole kukaan aiemmin päässyt vaikuttamaan”.

Huippukokousten vastapainona BSAG vaikuttaa kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla asti. ”Asiantuntijamme kiertää maatiloilla miettimässä yhdessä viljelijän kanssa, miten käytäntöjä voi järkevöittää ja säästää ympäristöä ja kukkaroa. Tämä hyödyttää paitsi Itämerta, myös maatilan omistajaa, ja samalla me BSAG:ssa saamme arvokasta tietoa käytännönBaltic Sea, winter 2 arjesta maataloudesta. Tämä auttaa löytämään myös ne pullonkaulat, jotka nykyisellään estävät Itämeri-ystävällisten toimien käyttöönottoa maatiloilla. On tärkeää löytää uusia kannustavia tapoja – emme voi olettaa, että kukaan lopettaa liiketoimintaansa päästöjen vuoksi”, huomauttaa Kotsalo-Mustonen.

Pysyvästi ja yhdessä 

Keskustelumme perustella on helppo tiivistää BSAG:n toiminta kahteen periaatteeseen: vain pysyvällä muutoksella on merkitystä ja kukaan ei voi yksin ratkaista Itämeren ongelmia. Yritysten antama tuki on keskeinen tekijä tässä missiossa. ”Saatu tuki mahdollistaa sen, että mukaan voidaan saada uusia toimijoita. Uudella toimijalla voi olla uusi ratkaisu johonkin osa-alueeseen, jolla puolestaan voi olla merkittävä kokonaisvaikutus Itämeren hyväksi”, Anna Kotsalo-Mustonen päättää.

Kuva: Janne Gröning, Baltic Sea Action Group


Kommentit

Lisää kommentti MyNewsDeskissä »