Lentokenttäalueen mittalaitteiden kalibrointi on uusi aluevaltaus Inspectalle

Lentokenttäalueen mittalaitteiden kalibrointi on uusi aluevaltaus Inspectalle

Lentokoneiden huoltotoiminnassa ja lentoturvallisuuden varmistamisessa tarvitaan monenlaisia mittauslaitteita, joiden mittaustuloksiin on pystyttävä luottamaan. Inspecta on tehnyt lentokenttäalueella mittalaitteiden kalibrointeja syksystä 2013 alkaen.

Finnair Technical Operations ja Inspecta solmivat kesällä palvelusopimuksen, jonka myötä lentokonehuollon mittaustyökalujen kalibroinnit siirtyivät Inspectalle 1.9. lähtien. Kalibrointeja tehdään sekä kentällä että Inspectan Vantaan, Tampereen ja Rauman laboratorioissa. Yritykset ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

”Yhteistyökumppanin valinnassa painoivat ennen kaikkea luotettavuus ja vahva asiantuntemus. Myös sijainti lähellä lentokenttäaluetta oli merkittävä tekijä”, kertoo Finnair Technical Operationsin hankinnoista vastaava johtaja Arne Ziessler. Toistaiseksi yhteistyössä on keskitytty käytännön valmiuksienLenttokenttä kalibroinnit luomiseen ja kalibrointiprosessien yhteen hitsaamiseen. ”Hyvä ja rakentava henki on ollut hienosti läsnä kaikilla osa-alueilla. Molemmilla osapuolilla on halu löytää ratkaisuja sekä keskustella avoimesti ja suorasti”, Arne Ziessler kiittelee.

Kalibroinneilla pyörät pysyvät pyörimässä

Finnairin lisäksi Inspecta solmi syksyllä sopimuksen mittalaitteiden kalibroinneista myös GA Telesis Engine Services:n kanssa. GA Telesis Engine Services Oy on osa yhtä maailman suurimmista ilmailualan palvelutarjoajista, yhdysvaltalaista GA Telesistä, joka toimii Suomen lisäksi myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa. ”Suomessa meillä on toistatuhatta kalibroinnin piirissä olevaa mittalaitetta, jotka kalibroidaan lyhimmillään kolmen kuukauden ja pisimmillään viiden vuoden jaksoilla. Toimivat, oikea-aikaiset ja ripeät kalibroinnit ovat tärkeä edellytys toiminnalle”, sanoo osakorjauksen ja kehityksen päällikkö Samuli Tynkkynen.

”Kalibrointipalvelusopimusten myötä olemme vahvistaneet tarjontaamme ilmailualan toimijoille Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella. Yhteistyö ilmailualan kanssa on meille luontevaa, sillä kyseessä ovat tärkeät turvallisuuskriittiset kohteet, joiden luotettavuutta meillä on ilo olla varmistamassa”, toteaa Inspectan toimialapäällikkö Miia Kettunen.

Kommentit

Lisää kommentti MyNewsDeskissä »