Uudenlaisella sertifiointimenettelytavalla yhä syvempiin asiakashyötyihin

Vakiintuneille ja vaikuttaville laatu- (ISO 9001) tai ympäristöjärjestelmille (ISO 14001) voidaan jatkossa soveltaa uudenlaista sertifiointimenettelyä. Suomen ensimmäinen ASRP-menettelyllä (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) uudelleensertifioitu laadunhallintajärjestelmä on Insta DefSec Oy:llä. Samalla Inspectasta tuli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ASRP-akkreditoitu sertifiointielin Suomessa.

ASRP-menettely voidaan kohdistaa sertifioituun ISO 9001- tai ISO 14001 -hallintajärjestelmään, jonka vaikuttavuus on osoittautunut sertifiointielimen tekemissä arvioinneissa kestäväksi ja uskottavaksi pidemmän ajan kuluessa.

Kyseisessä menettelyssä Inspecta keskittyy sertifioijana organisaation hallintajärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden varmistamisen kannalta keskeisten elementtien syvälliseen tarkasteluun. Näitä ovat mm. sisäinen auditointi ja auditoijapätevyydet, johdon katselmus ja kaikki asiakaspalaute. ”Lisäksi määrittelimme yhdessä Insta DefSecin kanssa suorituskykyindikaattorit, joiden pohjalta varmistetaan organisaation jatkuva kyky tuottaa tuotteita tai palveluita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Kaikella tällä tähdätään hallintajärjestelmän vaikuttavuuden ja toimivuuden jatkuvaan parantamiseen”, kuvailee Inspectan pääarvioija Paula Hanén.

Laatu toiminnnan kulmakivenä

”Tulimme jonkun tien päähän: hallitsimme ISO 9001:n, osasimme sisäisen auditoinnin, tiesimme missä menemme... emme enää tarvinneet ulkoisia auditoijia perinteisessä mielessä. Lähdimme yhdessä Inspectan kanssa hakemaan auditointiin lisäarvoa ja päädyimme ASRP-menettelyyn. Vastuuta siirtyi meille itsellemme. ASRP on terveellä tavalla terävöittänyt omaa laatutekemistämme. Laatu on nyt entistäkin selkeämmin Instan liiketoiminnan kulmakiviä. ASRP asettaa meille uusia velvoitteista – niihin vastaamme pää pystyssä laatupolitiikkamme ”kerralla kunnollista” ohjaamana, Insta Group ja Insta DefSec Oy:n laatujohtaja Jouko Saikkonen sanoo.

”ASRP-menettelyyn on tiukat vaatimukset, sillä tällaista arviointia haluavan organisaation on itsekin saatava FINAS:n hyväksyntä. Lisäksi sertifioijan on oltava akkreditoitu menetelmään. Inspecta Sertifiointi sai Euroopan tasollakin harvinaisen ASRP-akkreditoinnin FINASilta joulukuussa 2012”, kertoo Inspectan tuotepäällikkö ja pääarvioija Jyrki Lahnalahti. Menettely perustuu International Accreditation Forumin ASRP:ksi kutsuttuun ohjeeseen.

”Uudet lähestymistavat, kuten ASRP-menettely, tarjoaa hyvän pohjan ja osaamisen kehittää myös normaaleja ISO 9001- ja ISO 14001 -arviointejamme yhä vaikuttavammiksi ja asiakkaidemme toimintaa kehittävämmiksi”, Lahnalahti päättää.

Lisätietoja antavat:

  • Jyrki Lahnalahti, p. 0400 571 892, jyrki.lahnalahti (at) inspecta.com 
  • Jouko Saikkonen, p. 040 846 1611, jouko.saikkonen (at) insta.fi

Inspecta on Pohjoismaiden johtava asiantuntija turvallisuudessa, laadussa ja luotettavuudessa. Testaamme, tarkastamme, sertifioimme sekä tarjoamme konsultoivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja yli 1400 osaajan voimin Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa. Inspecta auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassaan – joka päivä, kaikkialla yhteiskunnassa.

Insta Defsec Oy tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille asiakkailleen ratkaisuja ja palveluja verkkokeskeisiin johtamis-, tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmiin sekä sähköisen liiketoiminnan verkottumiseen ja vahvaan tietoturvaan. Lisäksi Insta DefSec Oy tuottaa puolustus- ja turvallisuusviranomaisille kriittisten järjestelmien integrointi- ja ylläpitopalveluja.


Kommentit

Lisää kommentti MyNewsDeskissä »