Mikä on sertifioinnin kuiluanalyysi?

Kuiluanalyysin tarkoitus on auttaa organisaatiota päivittämään laadunhallintajärjestelmänsä auditoitavan standardin vaatimusten mukaiseksi.

Analyysissä kirjataan organisaation edustajien alustavia arvioita esimerkiksi kehitystarpeiden suuruusluokasta asteikolla yhdestä kolmeen.

1 = Organisaation edustajat arvioivat, että vaatimuksia ei ole riittävästi huomioitu ja että kyseinen kohta vaatii merkittävän määrän kehitystoimenpiteitä

2 = Organisaation edustajat arvioivat, että vaatimuksia ei ole riittävästi huomioitu ja että kyseinen kohta vaatii kehitystoimenpiteitä

3 = Organisaation edustajat arvioivat, että vaatimukset on huomioitu ja että kyseinen kohta ei vaadi kehitystoimenpiteitä