Mitä on sertifiointi johtamisjärjestelmälle?

Sertifiointi tarkoittaa yritystoiminnan arvioimiseen perustuvaa todistusten (sertifikaattien) myöntämistä. Sertifikaatillaan yritys voi osoittaa toimivansa sertifiointikriteerinä käytetyn standardin mukaisesti.  Johtamisen tueksi on hyödynnettävissä monia standardeja ja erilaisia viihekehyksiä. Maailman tunnetuimmat standardit ovat ns. ISO (International Standardization Organization) -standardeja

Johtamisjärjestelmän sertifiointi perustuu yrityksessä paikan päällä tehtävään arviointiin (auditointi), joka on pistokoeluonteinen otos yrityksen toiminnasta.  Arvioinnin aikana auditoija tutkii yrityksen saavutettuja tuloksia, käytäntöjä sekä toiminnallisia kuvauksia.

Virallinen, kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi edellyttää että arvioinnin suorittaa ja sertifikaatin myöntää taho, jolla on hyväksyntä (akkreditointi) suorittaa kyseistä arviointia ja todistusten myöntämistä. Tällainen virallinen yrityksen sertifiointi on mahdollista hankkia esimerkiksi yrityksiltä kuten Kiwa Inspecta. Sertifioitua yritystä arvioidaan sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin määrävälein, tyypillisesti kerran vuodessa.