Elintarviketeollisuus

Länsimaissa ruokailu- ja juomistottumukset ovat jatkuvan keskustelun aiheena. Kuluttajien vaatimukset ja mieltymykset vaihtelevat, eikä maku-, terveys- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä voi jättää huomioimatta. Trendien vaihdellessa perusvaatimus kuitenkin säilyy samana: ruuan on oltava turvallista. Tällöin ruoka on mikrobiologisesti laadukasta eikä sisällä allergeeneja tai muita vierasesineitä. Samanaikaisesti tuotannon tulisi pyöriä tehokkaasti ilman keskeytyksiä. Näissä tavoitteissa avainasemassa ovat harkitut prosessit, toimivat laitteet ja henkilöstön korkea osaamistaso, joiden saavuttaminen vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Elintarvikealalla turvallisuutta ja tehokkuutta ei voi taata ilman koko tuotantoketjun perusteellista valvontaa.

Inspecta auttaa asiakkaitaan hallitsemaan turvallisuuskysymykset järjestelmällisesti, mikä auttaa vastaamaan kuluttajien ja asiakkaiden vaatimuksiin. Lyhyesti sanottuna autamme hallitsemaan liiketoimintaan vaikuttavia riskejä. Emme keskity ainoastaan ​​elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuteen, vaan myös elintarvikkeiden pakkausjärjestelmiin. Inspecta voi myös antaa luvan käyttää pakkauksissa niin sanottua e-merkintää, joka kertoo pakkausmäärästä luotettavasti koko Euroopan markkinoilla. Tärkeässä osassa ovat myös kalibroinnit ja mittauslaitteiden vakaus. Tuotantolaitoksissa ja logistiikassa tarkastamme ​​laitteita ja koneita, palonsammuttimista ja kylmälaitteista mittauslaitteisiin.