Energia

Energiayritysten on samanaikaisesti varmistettava keskeytymätön tuotanto ja täytettävä lukuisia turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Mikäli järjestelmiä ei suunnitella, huolleta ja ylläpidetä systemaattisesti, voivat seuraukset olla odottamattomia ja kalliita. Tulevaisuudessa vaaditaan myös uusia innovatiivisia ideoita, jotta kasvavat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää.

Inspectalla on vuosikymmenien asiantuntemus energiateollisuuden turvallisuus- ja käytettävyyskysymyksistä. Kehittyneiden rikkomattomien menetelmien avulla virheet tai kriittiset alueet voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa. Materiaalianalyysit ja elinikätutkimukset tarjoavat syvällistä tietoa investointipäätöksiin. Tarjoamme apua laadunvalvonnassa sekä riskiperustaisten tarkastus-, modernisointi- ja investointisuunnitelmien laadinnassa. Laaja asiantuntijajoukkomme hoitaa suuretkin huoltoseisokit, ja koulutuspalvelut pitävät tietosi ajan tasalla. Toimimme myös Energiamarkkinaviraston hyväksymänä päästökaupan todentajana.

Inspecta tarjoaa asiantuntemusta ja työkaluja, joiden avulla voit toteuttaa oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan − maksimaalisen turvallisuuden ja kannattavuuden saavuttamiseksi.