Infrastruktuuri ja rakentaminen

Ympäröivä maailma vaikuttaa meistä jokaiseen, eikä vähiten infrastruktuuri- ja rakennusalan toimijoihin. Talouskasvuun, asuntopolitiikkaan ja rautateihin, lentoliikenteeseen sekä tieverkkoon liittyvät investoinnit ovat keskeisiä kysymyksiä liiketoiminnan onnistumisessa. Lisäksi haasteina ovat rakentamisen laatuun ja ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset.

Tämän vuoksi asiantuntijasta on apua. Inspecta tukee kaikenkokoisia yrityksiä tuotannon laadun varmistamisessa. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi laadunvalvonta-, laadunvarmistus- ja suunnitelmatarkastuspalvelut. Palvelumme tukevat myös projektinhallinnassa ja riskianalyyseissä, jotka auttavat välttämään vaarallisia ja kalliita onnettomuuksia. Lisäksi sertifioimme johtamisjärjestelmiä sekä rakennustuotteita. Tuotteiden laadun varmistaminen jo tuotantovaiheessa kannattaa, sillä se johtaa usein asiakasvalitusten vähenemiseen ja kustannussäästöihin.