Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuollossa ja kierrätyksessä turvalliset ajoneuvot, säiliöt, laitteistot ja ongelmajätteiden käsittelyprosessit ovat olennaisen tärkeitä sekä ympäristön että toimialan työntekijöiden kannalta. Keskeinen painopistealue on myös tuottavuus, jota voidaan parantaa tehokkailla prosesseilla.

Inspectan palvelut auttavat varmistamaan, että laitteet ovat hyvässä kunnossa ja turvallisia käyttää. Palveluvalikoimamme kattaa muun muassa tarkastus- ja testauspalvelut ADR-säiliöille, mittaus- ja nostolaitteille sekä koneille. Riskianalyysimme auttavat pysymään askeleen edellä ennalta arvaamatonta. Lisäksi sertifioimme tuotteita ja johtamisjärjestelmiä. Sertifiointi toimii selkeänä osoituksena pyrkimyksestä turvalliseen ja ympäristöystävälliseen liiketoimintaan. Inspectan osaaminen auttaa kehittymään!