Metalli- ja kaivosteollisuus

Metalli- ja kaivosteollisuudessa tehokkuus-, luotettavuus- ja turvallisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Haastavassa ympäristössä on tärkeää hallita kaikki laitteet pienintä yksityiskohtaa myöten. Odottamaton häiriö tai keskeytys toiminnassa voi koitua kalliiksi. Suuria ja nopeasti liikkuvia massoja käsiteltäessä tärkein prioriteetti on kuitenkin turvallisuus. Tämä kaikki edellyttää edistyneiden ratkaisujen hyödyntämistä.

Inspectan palvelut tarjoavat tarvittavat työkalut ja tiedot riskien pienentämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkkinä hyödyllisistä palveluista voidaan mainita tekninen konsultointi, kuten rakenneanalyysit, suunnittelun optimointi, vaurioselvitykset ja riskiperustaisten tarkastussuunnitelmien luominen. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja toiminnan tehostamisessa parhaaseen lopputulokseen päästään, kun konsultointiin yhdistetään muut palvelumme kuten nostopuomien ja hissien perusteelliset tarkastukset, koneturvallisuuden asiantuntemus sekä laadun valvonta.